EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Lepra in Bangladesh

Zorg voor leprapatiënten in een straatarm land

Help om lepra-patiënten te behandelen én voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij.

Afgerond