Dit is waarom BEAM samen met jou in actie komt voor mensen in de prostitutie

Tientallen vrouwen en mannen die werken in de prostitutie staan door de coronacrisis zonder enige inkomsten op straat. Ze kunnen geen kant op. Geïnspireerd door de woorden van Jezus (Mattheüs 25:35-36) komt BEAM - samen met EO Metterdaad en Leger des Heils - in actie. Met jouw donatie helpen we deze mensen aan eerste levensbehoeften zoals maaltijden en onderdak. Doe mee en doneer nu via een tikkie!

Het is code rood voor mensen die werkzaam zijn in de prostitutie. BEAM haalt geld op voor deze vrouwen en mannen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Doe mee!

BEAM kwam vorige week samen met het Leger des Heils op voor mensen die werken in de prostitutie. Bij ruim 100 van deze mensen is er sprake van acute nood omdat ze door de coronacrisis niet meer kunnen werken en geen uitkering krijgen. Geïnspireerd door Jezus willen wij hen, zonder te oordelen, hulp bieden.

Update

Met hulp van EO-merken EVA en BEAM is er uiteindelijk in totaal 40.824 euro opgehaald voor het Leger des Heils. Wat zijn we hier blij mee! Bekijk hier de bekendmaking van de uitslag.

Waarom is de nood bij deze mensen hoog?

Nu de bordelen, clubs en seksinrichtingen voor onbepaalde tijd zijn gesloten hebben de personen die hier werkten geen inkomsten. Veel mensen woonden in de clubs, achter de ramen en hebben nu geen huisvesting meer. Meerdere vrouwen zijn uit nood bij klanten ingetrokken, wat een hele ongezonde situatie is.

Er zijn mensen die in de prostitutie werken om schulden af te betalen of hun familie – die vaak in een ander land woont – geld te sturen zodat ze een betere toekomst hebben. Dit kan niet meer, wat hen bang en onzeker maakt. Mevrouw G (in verband met haar privacy gebruiken we alleen haar voorletter): “Ik maak me enorm zorgen over mijn familie in Roemenië. Ik werk hier in Nederland achter het raam en maak elke maand geld over zodat zij een beter leven hebben. Nu kan dit niet meer en heb ik ook geen geld om naar hen toe te gaan. Ik zit hier vast en ik ben bang.”

Wat heeft BEAM gedaan?

BEAM wil samen met jou 50 vrouwen en mannen helpen. We kunnen iemand met acute nood al volledig steunen met 150 euro. Om 50 mannen en vrouwen uit deze noodsituatie te helpen is er in totaal dus 7500 euro nodig.  

BEAM werkt tijdens deze actie nauw samen met het Leger des Heils. Deze organisatie probeert samen met andere christelijke organisaties de situatie goed in beeld te krijgen. Het helpt mensen die werkzaam zijn in de prostitutie enorm als ze financiële steun krijgen om in eerste levensbehoeftes te voorzien zoals onderdak, eten een telefoonkaart of een treinkaartje. Ook wordt deze vrouwen en mannen een luisterend oor geboden en kunnen ze terecht bij een overweeghuis: een – door het Leger des Heils gesteunde – opvang voor mensen in de prostitutie om te zorgen voor rust, een warm netwerk en een (nieuw) toekomstperspectief. 

Waarom helpt BEAM deze mensen niet om een nieuw leven te beginnen?

Deze actie is bedoeld om mensen die werkzaam zijn in de prostitutie een helpende hand bieden. Dat staat los van wat wij vinden van hun werk of de keuzes die ze (vaak noodgedwongen) maken in hun leven. Zo willen we Jezus’ licht laten zien. Sommige mensen die werken in de prostitutie grijpen de coronacrisis aan om in gesprek te gaan met hulpverleners. Het zou fantastisch zijn als mensen die nu gevangen zitten in een leven dat ze niet willen, vrijheid vinden. Maar dat begint bij een uitgestoken hand, zonder voorwaarden.

Wie krijgt en besteedt het opgehaalde geld?

Het Leger des Heils is sinds 1887 in Nederland actief en zet zich in voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Denk aan dak- en thuislozen, eenzamen, mensen zonder helper en mensen die vastlopen in complexe situaties. Dit doet zij in samenwerking met diverse stichtingen, maar ook met politie, gemeenten en reguliere organisaties.

De missie van het Leger is handen en voeten te geven aan het christelijk geloof. Het Leger des Heils is onbevooroordeeld in de hulp die het biedt. We helpen iedereen, ongeacht religie of afkomst. Het Leger des Heils houdt bij waaraan het geld wordt uitgegeven. Dit zal in juli 2020 aan ons worden terug gerapporteerd.

Meer lezen? Ga naar de actiesite van BEAM >