Niet besmetting, maar honger is de grootste dreiging.  

Corona is overal. Het virus trekt zich van landsgrenzen niets aan. Het houdt ook geerekening met omstandigheden. Waar de uitdaging in Nederland al ongelooflijk is, geldt dat zeker ook voor de landen waar de infrastructuur niet zo goed op orde is als bij ons.  De aanvragen voor fondsen stromen binnen. Hulp is broodnodig, letterlijk. Niet zozeer besmetting, maar honger is de grootste dreiging. 

Maria Vedder is relatiebeheerder bij EO MetterdaadNaast de officiële projectaanvragen bij de projectcollega’s, stroomt de algemene mailbox in deze periode vol met noodkreten van kleine organisaties.  “Vorige week brak ik gewoon even. Jij en ik hebben vanavond gewoon weer brood op de plank, maar die dagloners in India hebben gewoon niets meer! Je wilt zo graag wat doen, maar moet vaak ‘nee’ verkopen.”  

Waarom het haar juist nu extra raakt, is omdat het zo overweldigend is. Er komen aanvragen van over de hele wereld, allemaal gecentreerd rondom één thema. Deze ramp is alomvattender dan ooit. “Normaal zijn de aanvragen geconcentreerd rondom een specifieke ramp of land. Daar ga je dan gericht voor werven. Deze nood is overal, herkent ook Nienke Bakker die alle projectaanvragen coördineert.  

Als je gelooft in helpen 
Met een aantal partners die naast buitenlandprojecten ook in Nederland actief zijn, heeft EO Metterdaad in de afgelopen periode een aantal initiatieven in Nederland gesteund. We geloven in helpen en om elkaar geven, ver weg èn dichtbij. Toch vraagt de nood buiten onze landsgrenzen meer en meer de aandacht.  

Maria: “Ik moet echt zeggen dat ik blij ben dat het we ons met de besteding, vanaf nu weer meer op het buitenland gaan richten.” Niet omdat ze niet gelooft in de nood hier of eenzaamheid bagatelliseert. “Ik geloof echt dat mensen alleen zijn, maar een bloemetje of een hart onder de riem, dat kan je ook van de kerk of een buurvouw krijgen. Als mensen doodgaan van de honger, dan is deze mensen helpen, wat we als EO Metterdaad moeten doen!” 

In Rusland kampt Mission Possible met de toenemende gevolgen van huiselijk geweld. Altijd al een probleem, maar door de lock down wordt de druk op huishoudens steeds groter. 

Of de dreigende chaos in de sloppenwijk van Managua, Nicaragua waar Juntos Contigo een educatiecentrum voor jongeren heeft en waar corona de politiek spanningen nog verder op scherp zet.  

In Bangladesh, Pakistan en India is er voor dagloners direct geen inkomen, met alle gevolgen van dien. Mensen met een handicap hebben het extra zwaar.  

Christ Hope heeft door de lockdown de deuren van de care points moeten sluiten, waardoor kinderen een maaltijd mislopen 

Nienke: “Zoals altijd kijken we wat we kunnen doen, met de fondsen die we tot onze beschikking hebben. Maar op dit moment is het helaas onmogelijk om al deze organisaties te helpen.”  

Moeten ze in het buitenland niet hun eigen sores oplossen? 
Maria: “Dit is een vraag die  vaker langskomt. Nederland kent ook schrijnende situaties. Maar in Nederland hebben we de voedselbank, er is de kerk of diaconie. Wij hebben hier voorzieningen waar we op terug kunnen vallen en in heel veel landen zijn die er niet!” 

Dat is herkenbaar, ook voor onze partners. Lineke Mook van Red een Kind zegt daarover: “Na gesprekken met collega’s uit verschillende landen wordt me één ding pijnlijk duidelijk: de allerarmsten in de wereld trekken in deze wereldwijde ramp aan het kortste eind… alwéér!” 

Bijvoorbeeld in Zuid-Soedan. Het land kamp al jaren met voedseltekorten, afgelopen maanden spoelde een overstroming de laatste voorraden weg en nu is daar te midden van stammenoorlogen over het vee, ook nog de dreiging van corona, om van de op-de-loer-liggende sprinkhanenplaag nog maar niet te spreken. 

Je kan er moedeloos van worden, maar het motiveert ons bij EO Metterdaad om niet alleen deze nood, maar ook hoop een stem te geven! En daarom blijven we ons onverminderd inzetten.  

Maria: “Als mens ben je verantwoordelijk voor andere mensen. Als iemand doodgaat van de honger mag je niet wegkijken vind ik.” 

tekst: Lieneke van Buuren  

EO Metterdaad gelooft in helpen. Doe jij dat ook? Maak dan een gift over op iban NL88INGB0000300300