In Pakistan zijn miljoenen mensen getroffen door corona. Niet door het virus zelf, maar door de weerslag het heeft op de werkgelegenheid. Veel mensen werken voor een dagloon, maar omdat ze door de lockdown hun beroep niet meer mogen uitoefenen, hebben ze geen inkomen en dus geen geld voor eten.  

Doordat Pakistan eerder dit jaar getroffen is door een enorme sprinkhanenplaag, is een groot deel van de oogst verloren gegaan. Hierdoor ontstaan voedseltekorten, met alle psychosociale problemen van dien. Door de bijkomende problemen rondom de lockdown staat Pakistan aan de vooravond van een volgende ramp: er dreigt hongersnood.   

Overheid 

Hoewel de Pakistaanse autoriteiten er alles aan doen om de problemen als gevolg van het coronavirus beperkt te houden, zijn er niet genoeg middelen beschikbaar om in alle behoeften te voorzien. In Pakistan speelt ongelijkheid tussen verschillende groepen mensen nog altijd een rol, zo geldt dit ook voor de (christelijke) minderheden in dit land. Veel minderheidsgroeperingen zijn arm, ongeschoold en hebben geen alternatieve manieren om geld te verdienen. Juist in deze coronacrisis worden deze mensen het hardst getroffen. 

Actie 

EO Metterdaad steunt daarom Kerk in Actie die in Pakistan een project start met als doel om de meest kwetsbare en hardst getroffen families te ondersteunen door middel van geld vouchers. Op deze manier worden de meest kwetsbare mensen in heel Pakistan geholpen in de voorziening van hun basisbehoefte: het verkrijgen van voedsel.  

Daarnaast wordt er een campagne gelanceerd dat moet zorgen voor meer bewustwording en preventie van het virus, om verdere besmettingen te voorkomen. Dit gebeurt door radio campagnes, en berichten via sociale media kanalen. Deze manier hoopt verdere besmetting te voorkomen. 

Helpt u mee om dreigende hongersnood tegen te gaan?