EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Onrecht in de kledingindustrie

Help kinderen uit de textielindustrie

Veel kinderen lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting.

Afgerond

Onrecht in de kledingindustrie

De kledingindustrie is een groeiende industrie, met weinig transparantie. Het is daarom lastig om te achterhalen onder welke werkomstandigheden jouw kleding wordt geproduceert, en tegen welk loon. 85% van de kledingwerkers is vrouw. Zij komen regelmatig in aanraking met (seksueel) misbruik, zijn weinig tot laag oplgeleid en krijgen weinig of geen mogelijkheid om te groeien naar andere functies dan naaister.

Naast de vaak oneerlijke werkomstandigheden voor werknemers is de kledingindustrie ook erg schadelijk voor het milieu. Afvalwater met giftige stoffen wordt geloosd in rivieren en meren. De kledingindustrie stoot, na de olie-industie, de meeste CO2 uit.

 

KINDERARBEID IS AANTREKKELIJK VOOR TEXTIELBEDRIJVEN

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen.
Zowel werkgevers als werknemers zien werk in de textielindustrie niet als belastend voor kinderen. Het is immers niet zo zwaar als werken in een steenfabriek. De kinderen worden ingezet bij lichter werk voor kleine vingers. Kinderen zijn aantrekkelijk als goedkope arbeidskrachten, die vaak lange uren maken.

Meisjes zijn extra kwetsbaar
Meisjes zijn extra kwetsbaar, omdat ze soms lastig gevallen en misbruikt worden door mannelijke collega’s. Er wordt geen rekening gehouden met hun gezondheid. Als ze ongesteld zijn is er weinig hygiëne. Ze belasten hun ogen te veel, waardoor ze hoofdpijn krijgen. Ze verzwakken door slechte voeding.

Vooral kinderen van migranten werken
De afgelopen twintig jaar is kinderarbeid afgenomen in Tirupur. Er komen veel arbeiders uit arme Indiase staten naar deze grote stad. Veel van deze migranten zijn laag geschoold en missen allerlei vaardigheden. Werkgevers betalen de volwassenen zulke lage lonen dat zij er nauwelijks van rond kunnen komen. Daarom laten ze ook hun kinderen werken.

Wat kan ik doen?
De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. SAVE motiveert ouders om hun kinderen niet meer te laten werken en zorgt ervoor dat de inspectie ingrijpt bij de bedrijven. Veel kinderen spreken de lokale taal niet (Tamil) of zijn geen onderwijs gewend. Ze krijgen een jaar lang aangepast onderwijs bij SAVE. Daarna kunnen ze naar het gewone onderwijs en hebben ze later meer kans op beter betaald werk. Zo biedt SAVE deze kinderen een toekomst.

Doneren

Doneer en help kinderen de textielindustrie uit

Doneren