EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Nieuwe kans in Guatemala

Help mensen uit de vicieuze cirkel van armoede en geweld

Hoopvolle projecten met onderwijs, voorlichting en Evangelisatie!

Afgerond

Achtergrond informatie

De criminaliteitscijfers in Guatemala zijn bijzonder hoog, het blijft een van de gevaarlijkste landen in de regio. Veel jongeren belanden door armoede in gangs en criminaliteit. Sinds 2008 is het aantal jongeren in jeugddetentie met 246% gegroeid.

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt in Guatemala samen met de Bible Society Guatemala. Het BSG zag de groeiende nood van jongeren in de gevangenis en startten gevangenispastoraat onder de noemer ‘my second chance’. In 2011 startten ze met missionair werk in de gevangenissen, inmiddels draaien er 25 projecten. 

''Het blijft één van de gevaarlijkste landen in de regio'' 

Het BSG werkt vooral in jeugdgevangenissen. Pastors delen bijbels uit en houden bijbelstudies. Een keer per week ontmoet een pastor 60  70 jongeren. Het idee is dat de pastors gevangenen die tot geloof gekomen zijn, trainen zodat zij het geloof weer door kunnen geven. Als er opstanden zijn in de gevangenissen waardoor de pastors niet naar binnen kunnen, kunnen deze ‘multipliers’ door gaan met de bijbelstudies. Inmiddels zijn er veel gevangenen tot geloof gekomen.

Daarnaast focust BSG ook op preventie, voorkomen dat kinderen en jongeren zich aansluiten bij gangs. Door het werk in de gevangenissen bleek dat veel van de jonge gedetineerden, vroeger in de kerk zijn geweest. De BSG zag in dat kerken en zondagsschoolleraren een grote rol zouden kunnen spelen om kinderen op het rechte pad te houden. Daarom heeft de BSG materiaal ontwikkeld dat gebruikt wordt op zondagscholen. Dit materiaal brengt kinderen bijbelse normen en waarden mee. De onderwerpen die behandelt worden zijn: eerlijkheid, liefde, gehoorzaamheid, zelfbeheersing, mededogen, solidariteit, zelfbeheersing. Ze trainen zondagschoolwerkers en kerken om met dit materiaal te gaan werken.

Onderwijs in Guatemala

Zo'n zestig procent van de bevolking van Guatemala kan niet lezen of schrijven. Vooral Guatemala-Stad zijn er wijken waar veel kinderen niet naar school gaan. Deze wijken worden ook wel de 'red-zones' genoemd. Het is er gevaarlijk; jeugdbendes gebruiken geweld naar elkaar en hun buurtgenoten en er is veel armoede. Kinderen belanden soms al op jonge leeftijd in zo'n bende en anderen gaan een leven op straat tegemoet, dakloos en verslaafd aan lijm.

Woord en Daad werkt al meer dan veertig jaar in deze 'red-zones'. Waar veel hulporganisaties het té gevaarlijk vinden, gaan zij de uitdaging aan om kinderen een ander leven te bieden dan op straat of in een bende. Een toekomst met onderwijs en uiteindelijk een baan.

Help mee en geef jongeren een toekomst!

Doneer nu