EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Nieuwe kans in Guatemala

Help mensen uit de vicieuze cirkel van armoede en geweld

Hoopvolle projecten met onderwijs, voorlichting en Evangelisatie!

Afgerond

Aflevering 2

Bekijk het uitzendingen overzicht

Van tralies naar preekstoel  
 
 In 2018 bezocht filmmaker Jan Willem den Bok voor EO-Metterdaad de gewelddadige achterbuurten van Guatemala-stad. Hij werd daar rondgereden door Eduardo, een voormalige gangleider die nu werkt als pastor onder ex-gedetineerden. Als jongen van veertien pleegde hij zijn eerste moord, daarna volgden meer. Nu, negen jaar later, is zijn leven volkomen veranderd. Hij heeft een eigen kerk en helpt ex-gedetineerde jongeren.  
 
Dat is een gigantische omslag. Hoe is dat gegaan? 
  
 Jan Willem: “Volgens Eduardo kan dat alleen dankzij de hulp van God. Hij kwam in de gevangenis tot bekering, nadat een gevangenispastor hem een bijbel gaf. Na alle ellende is Eduardo nu gelukkig getrouwd en vader van drie kinderen. Daarmee inspireert hij ook de ex-gedetineerde jongeren die hij begeleidt bij de terugkeer in de maatschappij. De maatschappelijke afkeer van deze voormalige gangleden is zo groot dat het voor hen heel moeilijk is om een baan te vinden. Eduardo is, samen met het Nederland Bijbelgenootschap, het project ‘My Second Chance’ gestart waardoor deze jongens een opleiding kunnen volgen. Door regelmatige bezoekjes en gezamenlijke bijbelstudies motiveert hij hen om niet terug te vallen in de cyclus van geweld en intimidatie, maar te kiezen voor het rechte pad. 
   
Hoe gaat het nu, in tijden van corona? 
   Niet makkelijk. Door corona is de werkloosheid hoog. Voor deze jongeren is er nu nog minder werk en geen sociaal vangnet. De verleiding is groot om terug te vallen in de criminaliteit. Eduardo voorkomt dit door voedselpakketten te brengen. Daarnaast gaat hij door met thuisonderwijs en coaching.  

Help mee en geef jongeren een toekomst!

Doneer nu