EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Nieuwe kans in Guatemala

Help mensen uit de vicieuze cirkel van armoede en geweld

Hoopvolle projecten met onderwijs, voorlichting en Evangelisatie!

Afgerond

Bijbeldealer

Pastor Mauritio uit Guatemala-Stad weet als geen ander hoe het is om als bendelid in de jeugdgevangenis te zitten. Hij zat er zelf namelijk vroeger ook. Nu probeert hij het licht van de Bijbel te laten schijnen in het duister van de gevangenis en begeleidt hij de jongens als ze vrijkomen.

Bendelid Eduardo

Bendelid Eduardo uit Guatemela-Stad pleegde zijn eerste moord toen hij veertien was. Er zouden er nog vele volgen. Ook in de jeugdgevangenis gaat het geweld gewoon door. Maar toch schijnen zelfs daar sprankjes licht als pastor Abeloni over het evangelie komt vertellen en Bijbels uitdeelt.

Karla - Slachtoffer van bendegeweld

Guatemala-Stad staat op alle lijstjes waar je als stad juist niet op wil staan. Het is een van de gewelddadigste plekken ter wereld, met dagelijks slachtoffers van bendegeweld. De 17-jarige Karla is een van hen.

Guatemala - Onderwijs voor jongeren en Evangelisatie in gevangenissen

Veel Guatemalaanse jongeren belanden door armoede in gangs en criminaliteit. Sinds 2008 is het aantal jongeren in jeugddetentie met 246% (!) gegroeid. Graag willen we met uw hulp de jongeren in Guatemala helpen.

Enerzijds door preventie d.m.v. goed onderwijs en ouders voor te lichten over het begeleiden van hun kind(eren).
Anderzijds door in gevangenissen pastoraat te starten, en met succes: Inmiddels draaien er 25 projecten in allerlei gevangenissen.

Helpt u de jongeren in Guatemala om te ontsnappen uit de vicieuze cirkel van armoede en geweld?

karla-guatemala-metterdaad.jpg

'Als je bij een bende gaat, teken je je eigen doodvonnis'

EO Metterdaad volgt enkele jongeren uit Guatemala, om de problemen bij jongeren in armoede in beeld te krijgen. Zo volgen we Karla Maribel (17) uit Guatemala-Stad. Zij probeerde haar broer te helpen tijdens een schietpartij tussen twee straatbendes. Toen werd ze zelf geraakt door een granaat en lag een jaar in coma. Nu moet ze letterlijk en figuurlijk leren leven met de littekens.

In Guatemala-Stad vallen dagelijks dodelijke slachtoffers door bendegeweld. Hoe komt dat?

Deze bendes werden midden jaren tachtig opgericht door Midden-Amerikaanse migranten in de VS. Toen zij werden uitgezet of zelf teruggingen, namen ze de ‘gangcultuur’ mee naar hun thuisland. Pas sinds de verwoestingen van de orkaan Mitch in 1998 gingen deze bendes grote groepen jongeren trekken, omdat de armoede en werkeloosheid toen explosief toenamen. Karla’s broer Irvin snapt de aantrekkingskracht. “Het lijkt geweldig, omdat je opeens alles krijgt wat je wilt hebben. Maar zodra je lid wordt van een bende, teken je direct je eigen doodvonnis. De kans dat je het overleeft is klein.”

Wat is er tegen deze diepgewortelde bendecultuur te doen?

Onze partnerorganisatie Woord en Daad zet volop in op onderwijs en preventie, om zo de jongeren te laten ontsnappen uit de vicieuze cirkel van armoede en geweld. Ze geven ook sollicitatietraining om hen aan een legale baan te helpen. Zo zien we Karla in een rollenspel met een trainster praten over het litteken op haar wang. Of ze daar geen make-up op moet? “Nee hoor, ik heb er geen problemen mee”, zegt ze vastberaden. Ze laat het litteken van bendegeweld haar toekomst niet bepalen.

Projecten van Metterdaad wereldwijd

Lopende projecten Afgeronde projecten

Geef voor Evangelisatie en onderwijs

Doneren