EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Herstel in Irak

In Bashiqa, een stadje onder de rook van Mosul, werkt een lokale partner van Kerk in Actie en ZOA genaamd CAPNI. Deze Koerdische, christelijke organisatie heeft haar waarde in de oorlogsjaren bewezen en ook nu zetten ze zich in voor de wederopbouw van het land.

Via de lokale kerken en gemeenten worden gezinnen geselecteerd van wie het huis moet worden gerepareerd. Ook worden schoolgebouwen hersteld.

Bashiqa stond voor de oorlog bekend om de olijfteelt, maar de meeste agrariërs zijn jarenlang, op de vlucht, van huis geweest. De boomgaarden zijn verwaarloosd en de irrigatiekanalen functioneren slecht. CAPNI werkt met deze boeren om de olijven-sector weer in volle glorie te herstellen. Daarnaast helpen ze de boeren ook om andere gewassen te verbouwen voor een beter inkomen.

IS heeft niet het laatste woord

Jezus heeft het laatste woord

Christenen in Irak hadden het onder IS extra zwaar te verduren. Ze vluchtten dan ook massaal de bergen in en leefden jaren in vluchtelingenkampen. Ondertussen vernielde IS hun huizen en kerken en besmeurden wat overbleef met anti-christelijke leuzen. Toen Farris na de bevrijding van IS terugkeerde in zijn huis, was hij ten einde raad. Alles was zwartgeblakerd, vernield en verbrand. Toch bad hij tot God om de mensen die hem dit aan hadden gedaan te vergeven. Toen zag hij tussen de as iets glinsteren. Het was een schilderij van Jezus Christus, onbeschadigd en nog in perfecte staat. Farris en zijn gezin putten hoop uit deze vondst, zeker toen een buurvrouw verderop in de straat precies hetzelfde overkwam. ‘Niet IS, maar Jezus heeft het laatste woord’, zegt Farris nu.

Steun het herstelwerk

Doneren