EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Achtergrond informatie

Red een Kind heeft een heel aantal projecten in Malawi. Voor onze uitzendingen volgden wij drie projecten.

 

Opvoeding kinderen
Kinderen brengen in Malawi veel tijd op de rug van hun moeder door en worden niet op een jonge leeftijd al gestimuleerd om te leren. Het is zwaar voor de moeders en de kinderen krijgen hierdoor een ontwikkelingsachterstand en de overgang naar het basisonderwijs is groot. Daarom is Red een Kind gestart met peuter en kleuterscholen waar de kinderen spelenderwijs kunnen leren. Tegelijkertijd wordt op deze manier het gewicht en gezondheid van de kinderen in de gaten gehouden. De juffen zijn vaak vrijwilligers en er wordt van lokale materialen speelgoed gemaakt voor de kinderen.  Ook worden er oudergroepen opgericht die om buurten de moestuin bij de school bijhouden en koken voor de kinderen. In de oudergroepen leren de ouders over opvoeding, het belang van spel, maar ook over gezondheid en ziektes herkennen. Ook leren ze hier hoe ze gevarieerder voedsel voor hun kinderen kunnen verbouwen in de context van klimaatverandering. 

 

Kinderhuwelijken
Ook al is het wettelijk verboden, het komt in Malawi nog regelmatig voor dat meisjes onder de 18 jaar worden uitgehuwelijkt. Soms, omdat het gezin dan een mond minder heeft om te voeden. Maar het kan ook zijn dat een meisje zelf verliefd is en de thuissituatie wil ontvluchten. Dromend van een betere toekomst trouwen ze veel te jong, en komen ze erachter dat het getrouwde leven met een kind en weinig inkomsten nog veel zwaarder is. Om ervoor te zorgen dat de wetten over kinderrechten ook doordringen tot in de landelijke gebieden heeft Red een Kind de zogenaamde Child Protection Committees opgericht. Zij houden op dorpsniveau in de gaten of een kind wordt uitgehuwelijkt of kinderarbeid doet en spreken ouders eropaan. Als dat niet voldoende werkt wordt de gerechtelijke macht ingeschakeld om het kind te bevrijden. 

 

Aidspreventie 
Een aids-vrije generatie. Dat is de droom. Als een vrouw aids heeft en zwanger is kan ze het Hiv-virus bij de bevalling en met de borstvoeding overbrengen op haar kind. Om dat te voorkomen moeten alle aanstaande moeders en vaders zichzelf laten testen, maar dat is een grote drempel. Daarom zet Red een Kind moeder-buddy’s in. Dit zijn moeders met aids die zelf het belang inzien van de test en hebben gezien hoe zij hun kind kunnen beschermen tegen het virus. Door hun lobby worden veel echtparen overgehaald om een test te doen en begeleidt hoe ze de verspreiding kunnen voorkomen. Er is nauw contact met de healthclinic tot aan het eerste jaar van de baby aantoe. Dan worden de kinderen getest en is te zien of ze inderdaad hiv-negatief zijn. Ook op andere manieren wordt voorlichting gegeven, o.a. aan jongeren over HIV-Aids.

Geef voor voorlichting en onderwijs

Doneren