EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Nalaten aan EO Metterdaad

Wat vindt u belangrijk na te laten aan onze wereld? Het is mogelijk EO Metterdaad op te nemen in uw testament, zodat we wereldwijde hulp kunnen blijven bieden. Ook als u er zelf niet meer bent.

 

Hoe kan ik nalaten in mijn testament?

U kunt nalaten aan EO Metterdaad door middel van een:

  • Erfstelling: benoeming van EO Metterdaad als erfgenaam in uw testament. Na aftrek van alle kosten, schulden en legaten wordt een nalatenschap verdeeld onder alle erfgenamen.
  • Legaat: een duidelijk omschreven geldbedrag of specifiek beschreven goederen die opgenomen zijn in uw testament om na te laten aan EO Metterdaad.

Iedere bijdrage is waardevol!
Hoe groot of klein uw nalatenschap ook is, wij zijn u dankbaar. Want dankzij uw nalatenschap kunnen wij onze missie uit blijven dragen: nood een gezicht geven en hoop een stem.

Voor veel van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van giften en nalatenschappen. Uw bijdrage is dus echt van waarde. Bovendien komt het gehele bedrag ten goede aan de activiteiten van EO Metterdaad. We hebben namelijk een ANBI-status. Dit betekent dat we vrijgesteld zijn van erfbelasting. Bekijk hieronder het stappenplan om na te laten aan EO Metterdaad.

Persoonlijk gesprek of vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u de brochure ontvangen? Of wilt u liever een persoonlijk gesprek bij u thuis of bij EO Metterdaad in Hilversum? Alles is mogelijk. Aletta de Bruin-Pieters helpt u graag.