EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Zelfhulpgroepen voor kwetsbare mensen

Zelfhulpgroepen van Leprazending

Leprazending werkt sinds 1957 in Nepal, met als centrale plek het Anandeban leprosy hospital. Mensen met lepra worden vaak uitgestoten uit de samenleving, vanwege angst op besmetting en de misvorming van ledematen. Daarom krijgen de patiënten va Leprazending, naast medische hulp, ook begeleiding bij het teruggaan naar de maatschappij.

Om ervoor te zorgen dat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien worden zelfhulpgroepen opgericht van lepra patiënten, mensen met een andere beperking en andere kwetsbare mensen uit de maatschappij. Ze krijgen gezamenlijk training in het managen van een dergelijke groep en het opzetten van inkomen genererende activiteiten. De deelnemers sparen met elkaar en verstrekken elkaar leningen om bedrijfjes te beginnen. Ze worden ook gestimuleerd om gezamenlijk projecten te starten die het hele dorp helpen. Op die manier krijgen de deelnemers ook weer een gelijkwaardige positie in de maatschappij.

En het werkt! Het succes van de zelfhulpgroepen trekt ook gezonde mensen aan en een aantal zelfhulpgroepen is inmiddels uitgegroeid tot volwaardige (landbouw)coöperaties met in de leiding, mensen met een beperking! Dit is echt heel bijzonder in een land waar mensen met een beperking alleen worden gezien als een last. Deze coöperaties kunnen zich officieel laten registreren en komen zo ook in aanmerking voor financiering vanuit de lokale overheid. Op deze manier wordt de toekomst van de groepen, ook zonder steun van Leprazending, gewaarborgd.

 

Pastorale zorg in het lepraziekenhuis

In het Green Pastures Hospital & Rehabilitation Centre (GPHRC) werken twee fulltime pastoraal medewerkers; Tam en Sita.

In het ziekenhuis delen zij in alle openheid het evangelie met de patiënten en bieden pastorale zorg. Omdat ze zelf ook te kampen hebben met de gevolgen van lepra, weten ze als geen ander aansluiting te vinden bij de mensen in het ziekenhuis. Er is nog altijd een groot stigma op de ziekte. Veel leprapatiënten worden verstoten door hun familie en hebben een laag zelfbeeld. Sinds de opening van het ziekenhuis bijna 60 jaar geleden, zijn honderden (zo niet duizenden) patiënten tot geloof gekomen.

 

Evangelisatie en geloofsopbouw in de Himalaya

20 jaar geleden kreeg Navarasj een droom waarin God tot hem sprak. Jij moet naar Tibet. Het evangelie moet naar Tibet. Die droom kreeg hij in het ziekenhuis, waar hij lag vanwege een dwarslaesie. Hij is helemaal genezen en aan de slag gegaan.

Hij is heel basaal begonnen, gewoon lopend die bergen in vanaf Pokhara. En zo heeft hij allemaal gemeentes gesticht. En die gemeentes gingen ook weer door met het verkondigen van het evangelie. En er ontstonden overal kerkjes. Himalayan Outreach Mission (HOM) werd in 1997 opgericht en heeft als doel het evangelie onder de bewoners van het Himalaya gebergte te verspreiden.

De mensen leven hier onder zware omstandigheden. Er is nauwelijks infrastructuur zoals wegen, ziekenhuizen en scholen. Naast evangelisatie, het stichten van kerken en het geven van leiderschapstrainingen helpt HOM de bergbewoners ook met alfabetiseringscursussen en medicijnen. Er wonen veel mensen met een lichamelijke beperking in dit gebied, daarom wil HOM de kerkgebouwtjes ook toegankelijk maken voor hen met o.a. een aangepast toilet.

 

Steun de Leprazending

Doneren