Bij honderden mensen die werken in de prostitutie is er sprake van acute nood. Deze mensen kunnen door de coronacrisis niet meer werken en komen veelal niet in aanmerking voor een uitkering. Naast het verlies van inkomsten hebben ze vaak geen dak meer boven hun hoofd. Geïnspireerd door de woorden van Jezus in Mattheüs 25 wil EO BEAM hen helpen; samen met de BEAM-community van duizenden christelijke jongeren. De actie maakt onderdeel uit van onze Metterdaad-campagne ‘Corona raakt ons allemaal’.

Groot succes 

De actie is nu al een groot succes. Binnen een dag is ruim 15.000 euro binnengehaald door de BEAM-community en zijn er honderd vrouwen en mannen binnen de prostitutie geholpen. BEAM en Leger des Heils zetten de actie deze week voort om zo nog meer mensen in de prostitutie te helpen. Doneren kan via een Tikkie. Elke dag om 16.00 uur wordt de tussenstand bekendgemaakt op beam.eo.nl/coderood
Wil je meer lezen over deze actie? Kijk dan hier...

Kamervragen 

Mede naar aanleiding van de actie van EO BEAM gaat ChristenUnie Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf via Kamervragen opnieuw aandringen op meer hulp voor prostituees. 

Samenwerking Leger des Heils 

Het jongerenmerk BEAM van de EO werkt tijdens deze actie nauw samen met het Leger des Heils. Wij als EO Metterdaad coördineren de inzamelingsactie. Het Leger des Heils zet alles op alles om de situatie van deze mannen en vrouwen goed in beeld te brengen zodat het gedoneerde geld op de juiste plek terechtkomt. “Het helpt hen enorm als ze financiële steun krijgen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien”, aldus Maarten Vermeulen (eindredacteur EO BEAM). “Denk hierbij aan onderdak, eten, een telefoonkaart of een treinkaartje.” 

Campagne ‘Corona raakt ons allemaal’ 

EO Metterdaad is een grote noodhulpcampagne gestart onder de naam ‘Corona raakt ons allemaal’. Met deze actie steunen we projecten in binnen- en buitenland gericht op de gevolgen van het coronavirus. De actie met EO BEAM en het Leger des Heils maakt deel uit van deze noodhulpactie. Meer lezen? Klik hier...

Beam Code Rood