Het is onbestaanbaar dat er in deze wereld nog altijd plekken zijn waar meisjes en vrouwen als tweede- en derderangsburgers worden behandeld. Waar de cultuur hun vanaf de wieg deze boodschap inprent: je bent niks waard; je hebt alleen maar te luisteren naar wat mannen gebieden. In Pakistan is dit – helaas – de praktijk. 

De gevolgen zijn groot. Jonge meisjes en vrouwen zijn vaak het slachtoffer van aanranding en verkrachting. Vallen ten prooi aan kind- en gedwongen huwelijken. Raken verstrikt in een web van uitbuiting en slavernij (bijvoorbeeld in steenfabrieken), soms generatie op generatie. 
Omdat dit systeem zo ingebakken zit in de cultuur, is deze cirkel van uitzichtloosheid heel moeilijk te doorbreken. Voor ons zijn zelfstandigheid en gelijkwaardigheid van vrouwen even vanzelfsprekend als kraanwater. Daar kunnen vrouwen er alleen maar van dromen. 
Goddank zijn er dappere vrouwen in Pakistan die vinden dat het anders kan en anders moet. Soms letterlijk met gevaar voor eigen leven geven zij onderwijs, vakopleidingen en helpen zij kleine ondernemingen op te zetten. Dit opent voor meisjes en vrouwen de deur naar een toekomst van hoop, perspectief en zelfwaarde. 
EO Metterdaad voert actie om de positie van kwetsbare meisjes en vrouwen in Pakistan te versterken. Helpt u mee? Elke gift, klein of groot, betekent voor hen een wereld van verschil. 

Arjan Lock, EO-directeur en presentator EO Metterdaad.

Deze column is geplaatst in de Visie.