Waar Trump met zijn bekende uitspraak: ‘America first’, Amerika graag op de eerste plek zet, zijn wij in Nederland niet altijd anders. ‘Waarom gaat er geld naar het buitenland, terwijl onze ouderen wegkwijnen? Waarom moet mijn dochter met autisme naar een reguliere school, terwijl scholen in het buitenland door ons land gesponsord worden?’

Vragen die bij u misschien ook wel spelen, u gehoord heeft in de politiek of voorbij heeft zien komen op de Sociale Media. De grote vraag is alleen in hoeverre deze twee terreinen met elkaar in verband staan. Laten we eerst naar de feiten kijken. De begroting voor ontwikkelingssamenwerking is in 2018 rond de €4,5 miljard. Ter vergelijking: het kabinet heeft voor 2018 in totaal 227 miljard euro begroot. Aan de zorg mag €80,4 miljard worden uitgegeven, aan veiligheid en justitie €10,3 miljard en aan werkloosheidsuitgaven (WW en bijstand) €10 miljard.

Kiezen voor ontwikkelingssamenwerking

Volgens sommige Nederlanders is het een keus tussen de zorg in eigen land óf de zorg voor het buitenland. Zo tweette Geert Wilders in april 2015: ‘Onze ouderen verpieteren terwijl er miljarden euro’s naar asielzoekers en ontwikkelingshulp gaan. Schandalig!!

Is dat zo? Of valt er meer te kiezen? Ralf Bodelier legt uit hoe Wilders met deze uitspraak inspeelt op gevoelens van de voorstanders van ontwikkelingshulp. Het geld wat wij uitgeven aan ontwikkelingshulp, zou ten koste gaan van die ene oudere die onverantwoord thuis moet blijven wonen. ‘Dat daar ook geld voor kan worden gevonden in de overige 99,5 procent van ons nationaal inkomen, vermeldt hij wijselijk niet’, aldus Bodelier (2017). Soms voelt het dus als een keuze tussen twee opties, terwijl dat niet zo is.

Commerciële voordelen

Een argument dat door sommige voorstanders aangehaald wordt, is dat ontwikkelingshulp voor Nederland veel voordelen oplevert. Op commercieel gebied zijn relaties die in deze gebieden gelegd wordt, op langere termijn positief voor de handel. Dit is zeker een voordeel, maar laten we niet vergeten waarom wij, als mensen, de drive hebben om mensen die het minder hebben te helpen. Hulpverlenen gaat niet om u, maar om de ander. Het draait om mensen in nood. Deze mensen willen we verlichten in hun armoede, ziekte of onrechtvaardige situatie. Mensen die in onmenselijke situaties leven, een stukje menszijn teruggeven, daar gaat het om.  

Investeren in ontwikkelingssamenwerking  

De overheid vindt dit ook belangrijk en stelt geld beschikbaar om ontwikkelingslanden op weg te helpen. Er wordt geïnvesteerd in de aanpak van de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. Investeringen om andere landen op weg helpen. Dat klinkt heel mooi, maar helpt ontwikkelingswerk wel? Jazeker, dat kun je hier lezen. Naast dat Nederland geld investeert in ontwikkelingssamenwerking zijn er nog veel meer landen actief bij betrokken. Binnen de Verenigde Naties zijn ontwikkelingsdoelen gesteld, waarmee de handen van verschillende landen ineen geslagen worden. Samen sta je sterker dan alleen.

Ontwikkelingsdoelstellingen Verenigde Naties

De 193 landen die lid zijn van de VN, hebben samen doelen gesteld die begin januari 2016 ingegaan zijn en in 2030 bereikt moeten zijn. Het belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Daarnaast zijn er nog zestien doelen die te maken hebben met gezondheid, onderwijs, klimaatverandering, rechtvaardigheid etc. Alles voor een betere wereld. Dit zijn doelen die gelden voor alle landen, dus ook Nederland heeft doelen waar ze binnen haar landsgrenzen aan gaat werken. De rijkere landen hebben 0,7 procent van hun bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking toegezegd.

Als Nederland horen we bij een van die rijkere landen. Een geschenk en ook een gekregen taak om goed met ons geld om te gaan. In ons land betekend dat keuzes maken. Waar investeer je wel in en waar niet? Wat is hoe belangrijk? Aankomend jaar investeert Nederland in ieder geval €222 miljard in eigen land en voor €4,5 miljard aan ontwikkelingssamenwerking. En of dat te veel, te weinig of precies goed is, dat mag u zelf beslissen.

 

Bronnen

De Groene Amsterdammer; Rijksoverheid; SDG Nederland; Trouw; Twitter; Volkskrant