Enorme prestatie in ziekenhuis Leprazending

Direct na de aardbeving zijn de partnerorganisaties van EO Metterdaad gestart met het verlenen van de eerste noodhulp. In het ziekenhuis van de leprazending werden gewonden verzorgd en geopereerd. De artsen en verpleegkundigen hebben dag en nacht gewerkt om wonden te verzorgen en ledematen te redden. En met succes! Ze hebben geen enkele arm of been hoeven amputeren. En dat is een enorme prestatie aangezien de operaties en verzorging buiten in tenten moest gebeuren. Met uw steun konden we het ziekenhuis bevoorraden met medicijnen, verband etc. en herbouwen we de operatiezaal die door de aardbeving onbruikbaar is geworden.

Helikoptervluchten voor hulpgoederen en medische hulp

Het was al snel duidelijk na de aardbeving dat de dorpen dichtbij het epicentrum niet over land te bereiken waren. Wegen waren weggeslagen en vormden onneembare blokkades voor de hulptransporten.  Met uw gift konden we de helikoptervluchten betalen om hulpgoederen en medische teams op onbereikbare plaatsen af te leveren. 

Medair & TEAR zorgen voor snelle en directe hulp

Hulporganisaties Medair heeft veel ervaring met noodsituaties en kon snel hun internationale noodhulp-team sturen om levensmiddelen, tentzeilen, zeep, maandverband en andere praktische spullen uit te delen. In samenwerking met TEAR is er ook direct begonnen met het installeren van noodtoiletten zodat er geen ziektes zouden uitbreken. 

Nepalese kerken helpen Nepal

Maar hulp kwam niet alleen vanuit het buitenland. Ook de Nepalese bevolking zelf kwam in actie. De Gereformeerde Zendingsbond ondersteunt al jaren het werk van de christelijke gemeenschap in 

Pokhara, een stad in het westen van Nepal. De aardbeving heeft hier niet veel schade aangericht, dus konden de kerken uitreiken naar hun  getroffen landgenoten. Vrijwilligers hebben gewonden bezocht in het ziekenhuis, voedselpakketten ingepakt en lichamen geborgen.  Met uw bijdrage konden ze voedsel, tentzeilen, golfplaten en andere hulpmiddelen inkopen en brengen naar dorpen waar nog geen hulporganisatie was geweest. Ook heeft de GZB hard gewerkt om tijdelijke scholen te bouwen, zodat de kinderen zo snel mogelijk weer structuur en een normaal leven konden oppakken. De dorpen waren door de aardbeving en regenval echter onbereikbaar geworden voor voertuigen.  De hulpverleners hebben samen met de dorpsbewoners alle materialen op hun rug de bergen over gedragen. Nu kunnen de kinderen weer naar school. 

Wederopbouw 

De eerste noodhulpfase is nu bijna ten einde. We delen nog wat laatste goederen uit om de mensen te helpen de komende winter door te komen. De rest van het geld willen we gebruiken voor de wederopbouw van het land. Voor de wederopbouw is een goede afstemming met de overheid noodzakelijk. De afgelopen maanden hebben de hulporganisaties plannen gemaakt voor de wederopbouw van huizen, scholen en ziekenhuizen. Het is nu wachten op een definitief akkoord van de overheid voordat we ook daadwerkelijk kunnen gaan bouwen. 

De overheid heeft duidelijke technische eisen aan de huizenbouw en voordat er gebouwd kan worden dient eerst toestemming te worden verkregen. Dit proces gaat trager dan verwacht. Daarnaast zullen we ondersteunen met het geven van trainingen over aardbeving bestendig bouwen en het verstrekken van bouwmateriaal.