EO Metterdaad besteedt het geld aan projecten die helpen de gevolgen van het coronavirus te verminderen of te verlichten. Normaal werken wij vooral buiten Nederland maar in deze unieke situatie nu we in ons land ook getroffen zijn door deze ramp is dat anders. Nu besteden we het geld ook aan doelen binnen Nederland. We steunen kwetsbare mensen die extra getroffen worden door de gevolgen van het virus of door de maatregelen. Denk aan ouderen, mensen in de prostitutie of jongeren in kwetsbare situaties. Buiten Nederland focussen we vooral op voorlichting, beschermingsmiddelen en voedsel voor mensen die anders geen eten hebben.

Vertrouwen
Uw gift wordt altijd besteed bij een stichting die wij vertrouwen en waar EO Metterdaad zicht heeft op de bestedingen. Alle organisaties waar we mee samen werken, werken vanuit de christelijke identiteit. Dat wil niet zeggen dat we alleen christenen helpen; dat deed Jezus immers ook niet.

Betrouwbaar
De organisatie moet aan EO Metterdaad verantwoorden dat het geld goed is besteed. We controleren dat het geld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. EO Metterdaad wordt door onze donateurs gezien als een betrouwbare organisatie om geld aan te geven. Die betrouwbaarheid is voor ons heel belangrijk en dat maken we graag waar.

EO Metterdaad houdt daarvoor zelf 10% in. Dat geld gebruiken we vooral voor personeelskosten, werving, bewustwording, beheer en administratie. Oftewel: om EO Metterdaad draaiende te houden én de betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Dat percentage van 10% is overigens relatief laag vergeleken met andere organisaties.