brandimage logo Navigatie overslaan Menu

Jaarverslagen

Verantwoording van EO Metterdaad over afgelopen jaren

Meer dan vijfenveertig jaar geleden werd gestart met het werk van EO Metterdaad door het toenmalige bestuur van de Evangelische Omroep. De nood in de wereld was toen aanleiding om de mogelijkheden van radio en televisie in te zetten voor zending en hulpverlening. Die noodzaak is nog altijd aanwezig en we zijn dankbaar dat we de mogelijkheden van toen tot op de dag van vandaag kunnen benutten. In onze jaarverslagen leggen we elk jaar daarover formeel verantwoording af.

Klik op een van onderstaande jaarverslagen om de rapporten van de afgelopen 3 jaren te bekijken. U kunt hier de inkomsten en verantwoordingen vinden.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015