EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Jaarverslagen

Jaarverslag: wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in 2018?

Wat er allemaal bij Metterdaad gebeurde in 2018 leest u in ons jaarverslag. We zetten de meest in oog springende zaken op een rij.

25 minuten op vrijdag

Nieuw in 2018 was dat we op vrijdag rond 17.30 uur op NPO 2 verhalen van maar liefst 25 minuten mochten uitzenden. Een prachtige kans om de kijker nog beter bij onze hulpprojecten te betrekken. In totaal maakten we in 2018 televisieseries over 13 projecten in verschillende landen. 

Online steeds belangrijker

Het afgelopen jaar hebben we gezien dat onze website en de inzet van social media belangrijker zijn geworden. De noodhulpactie voor de ‘vergeten ramp’ in Jemen, maar ook de snelheid rond de actie voor Sulawesi zijn daar duidelijke voorbeelden van. In beide gevallen hebben we een succesvolle campagne kunnen voeren zonder dat televisie daar een rol in heeft gespeeld.

Samenwerken met individuele organisaties

Voor 2018 werkten we samen met koepelorganisaties MissieNederland, Prisma en Kerk in Actie. Per 2018 is die samenwerking opgeheven en kiezen we per project een individuele samenwerkingspartner. In 2018 is gebleken dat we met deze nieuwe werkwijze efficiënter en via kortere lijnen kunnen samenwerken. Ook sluiten we beter aan bij de behoeften van de hulporganisaties en de praktijk en realiteit van hun werk.

Wat gebeurt er met mijn euro

Deelname Christelijk Noodhulpcluster

EO Metterdaad is sinds april vorig jaar deelnemer van het Christelijk Noodhulpcluster. De deelnemers van dit cluster komen gezamenlijk in actie bij humanitaire noodsituaties, zoals natuurrampen en conflicten. Naast EO Metterdaad maken ook Dorcas, Red een Kind, Tear, Tear, Woord en Daad en ZOA onderdeel uit van dit samenwerkingsverband.

Inkomsten verhouding 2018

Verantwoording van EO Metterdaad over eerdere jaren

Meer dan vijfenveertig jaar geleden werd gestart met het werk van EO Metterdaad door het toenmalige bestuur van de Evangelische Omroep. De nood in de wereld was toen aanleiding om de mogelijkheden van radio en televisie in te zetten voor zending en hulpverlening. Die noodzaak is nog altijd aanwezig en we zijn dankbaar dat we de mogelijkheden van toen tot op de dag van vandaag kunnen benutten. In onze jaarverslagen leggen we elk jaar daarover formeel verantwoording af.

Klik op een van onderstaande jaarverslagen om de rapporten van 2015 tot 2018 te bekijken. U kunt hier de inkomsten en verantwoordingen vinden.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015