brandimage logo Navigatie overslaan Menu

Project voorstellen

EO Metterdaad heeft in 2006 een convenant getekend met Kerk in Actie, MissieNederland en Prisma. Deze drie koepelorganisaties vertegenwoordigen een groot deel van de Nederlandse christelijke organisaties die actief zijn op het gebied van hulpverlening.

Door deze samenwerking worden kennis en relaties uit christelijke hulpverlening en zending plus de media-expertise van de EO op vruchtbare wijze samengebracht. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is fondsenwerving, informatie-uitwisseling en bewustwording rondom zending en hulpverlening.

 

Selectie van televisie-projecten

De Nederlandse organisaties kunnen via hun koepelorganisatie projecten aanmelden voor fondsenwerving via televisie. 

EO Metterdaad zal op basis van de geleverde informatie beoordelen of het project geschikt is om er opnamen te maken. Ook wordt de inhoudelijke kwaliteit van het project getoetst aan de hand van een uitgewerkt projectvoorstel.

 

Indienen van overige voorstellen voor financiering

Nadat een media-project is gekozen, kijkt EO Metterdaad naar de mogelijkheden om projecten met eenzelfde doelstelling in dezelfde regio te ondersteunen. De mogelijkheden daarvoor worden beperkt door de criteria waar het project aan moet voldoen. Zo moet de doelstelling overeenkomen met de onderwerpen die het mediaproject laat zien. Daarnaast moet het project uitgevoerd worden in dezelfde regio.  

 

Selectie van radio-projecten

Ook voor radio dienen Nederlandse organisaties hun projecten bij voorkeur via de eigen koepelorganisatie aan te melden. Bij radio-projecten worden de geworven fondsen alleen aan het media-project zelf uitgekeerd en niet aan gelijke projecten in de regio.