EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Bijbelvertaling Tanzania

ZELFS VOORGANGERS HEBBEN MOEITE MET NATIONALE TAAL

Wycliffe Bijbelvertalers werkt aan de vertaling van de Bijbel in 8 lokale talen. Mensen kunnen zo lezen en luisteren in hun moedertaal.

Afgerond

De Bijbel voor Tanzania

 

Veel trouwe kerkgangers in Tanzania horen week in week uit iemand lezen uit Gods Woord, zonder dat ze het begrijpen en werkelijk verstaan wat er wordt gezegd. In de meeste kerken wordt gebruik gemaakt van de Bijbel in de nationale taal van Tanzania, het Swahili. Voor veel mensen staat dit ver af van de lokale taal die zij thuis in het gezin en in de dorpen met elkaar spreken. Zelfs veel voorgangers hebben moeite met het begrijpen van het Swahili. Het gebruik van de lokale taal is heel belangrijk om de harten van de mensen te bereiken zowel in de diensten als bij evangelisatie.

Vandaar dat verschillende kerken in de Mara regio gevraagd hebben om een Bijbelvertaling in de eigen stamtaal. Sinds 2009 wordt daar aan gewerkt.

Wycliffe Bijbelvertalers zet zich in met een heel team om de Bijbel in acht lokale talen te vertalen. Zodat de mensen een bijbel in handen krijgen die ze begrijpen en hun geloof kan voeden. En deze bijbel wordt niet alleen gedrukt maar ook als audiobijbel verspreid

Waarom zijn lokale vertalingen nodig?

Oude Situatie
  • mensen kunnen de bijbel niet lezen in het Swahili
  • kerkgangers begrijpen de bijbel in het Swahili niet goed
  • Voorgangers hebben moeite om de bijbel in het Swahili te begrijpen en goed uit te leggen
  • Mensen die niet kunnen lezen hebben helemaal geen toegang tot de bijbel
  • De boodschap van de bijbel blijft ver af staan van het gewone leven
Nieuwe Situatie
  • Mensen leren lezen en schrijven in de eigen taal 
  • Christenen hebben de beschikking over de bijbel in hun eigen taal die ze beter begrijpen. 
  • Voorgangers kunnen de lokale taal gebruiken in de diensten en bij evangelisatie
  • Delen van de bijbel worden ingesproken en kunnen beluisterd worden. Ook mensen die niet kunen lezen hebben zo toegang tot de Bijbel.
  • Mensen krijgen de kans om door God aangesproken te worden in een taal die ze begrijpen en die doordringt tot hun hart.

Waar gaat uw geld naartoe?

Het maken van een complete bijbelvertaling is een project dat jaren duurt. In 2009 is Wycliffe bijbelvertalers al begonnen met het vertalen van de bijbel in 8 lokale talen in het Noord Westen van Tanzania. Inmiddels zijn de eerste bijbelboeken af, gedrukt en verspreid.  Ook worden bijbelgedeelten ingesproken en beschikbnaar gesteld op audiospelers die op zonne energie werken.

Op allerlei manieren betrekt het team de plaatselijke kerken en voorgangers bij het werk. Ze begeleiden lees en luistergroepen en stimuleren het gebruik van de bijbel. 

 

 

Verder krijgt de alfabetisering van ouders en kinderen naast het vertaalwerk een steeds grotere plaats in het werk van de teams. opgericht. Er worden lokale schrijvers opgeleid om lokale verhalen, nieuwsbrieven en belangrijke berichten in de lokale talen beschikbaar te maken.

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk verhaal: veldwerker Wycliffe

Wat was het een mooi moment toen we de eerste dozen met Bijbelboeken konden aanbieden. Bijna anderhalf jaar lang hadden de vertalers gezwoegd en gezweet om het eerste Bijbelboek zo goed mogelijk te vertalen in de Kabwa-taal. 

Het was een feest toen ze eindelijk de eerste Bijbelboeken in handen kregen. Enthousiast werd er uit voorgelezen, en in de dorpen kon iets worden gezien wat niet eerder vertoond was: mensen die uit de Bijbel lazen in hun eigen taal. Heel bijzonder. 

Maar omdat sommige mensen niet kunnen lezen of niet gewend zijn te lezen worden ook audio-bijbels ingezet;  eenvoudige apparaatjes met een klein zonnepaneeltje. 

Met de audiobijbel zijn alle vertaalde Bijbelboeken af te spelen, prachtig ingesproken door iemand die de taal vloeiend spreekt. 

Andere EO Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Steun soortgelijke projecten

Meer zendingswerk