EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Charibean project

 

Na de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika, heeft de overheid de afgelopen jaren grond van blanke boeren opgekocht en teruggegeven aan de oorspronkelijke bewoners van dat land. Helaas is er, behalve het teruggeven, weinig gedaan om de oorspronkelijke bewoners te begeleiden bij het cultiveren van het land. De eigenaren blijken het in de praktijk moeilijk eens te kunnen worden over hoe het land gebruikt moet worden, met als gevolg dat grote delen van het land braak liggen.

Charibiz wil een landbouw co-operatie (Charibean) opzetten die deze en andere kleine boeren helpt bij het cultiveren van hun land en het verkopen van de opbrengst. Een gewas waarbij succes bijna gegarandeerd is, is de suikerboon. Hoewel Zuid-Afrika het perfecte klimaat heeft voor bonen wordt ongeveer 75% van de bonen geïmporteerd uit China. De afzetmarkt is er dus al, alleen de productie in eigen land kan nog veel hoger om aan de vraag te voldoen. Mogelijkheden voor groei dus! In Kwazulu Natal is de grond zeer geschikt voor bonen. Het is een gemakkelijke plant om te verbouwen (dummy-proof) en heeft een hoge opbrengst. Eén boon levert 40 tot 100 keer zoveel op. Bijkomend voordeel is dat de bonen gedroogd een heel lange houdbaarheid hebben, wat grote voordelen heeft voor het transport naar de markt en de verkoopprijs. De bonen hoeven niet direct na de oogst verkocht te worden. De boeren kunnen dus afwachten tot de marktprijs gestegen is. Drie maanden na het zaaien kunnen de bonen al geoogst worden en is de eerste winst een feit. Dit is een enorme motivatie voor de startende boeren om door te gaan. Na deze drie maanden kunnen ze ook hun eigen gewassen, zoals mais, op het land verbouwen.

In samenwerking met het ministerie van landbouw voorziet Charibiz de boeren van training in het verbouwen van dit gewas en ondernemersvaardigheden. De training is gebaseerd op Bijbelse principes van ondernemen. Zo wordt het evangelie praktisch gemaakt. Na de oogst koopt de co-operatie Charibean de bonen op voor een Fair Trade prijs en houdt een klein deel van de winst achter, zodat de boer volgend plantseizoen weer zaden, bemesting en andere benodigdheden kan kopen. De bonen worden verkocht in de grote supermarkten van het land. De verwachting is dat de co-operatie in drie jaar zelfstandig kan draaien met een lokaal bestuur. Wel zal Charibiz hierna de voortgang monitoren en als adviseur betrokken blijven.

De afgelopen tien jaar heeft Simon Schaaij als gevangenispastor een goede relatie opgebouwd met twee Zuid-Afrikaanse gevangenissen. Hier mag hij nu ook landbouwtraining geven aan gevangenen die hun straf bijna hebben uitgezeten. Op het terrein van de gevangenis worden ook bonen verbouwd. Hier kunnen de gevangenen hun trainingen volgen. Bij vrijlating krijgen zij een stuk grond toegewezen waarop ze voor zichzelf een bedrijfje kunnen beginnen. Zo wordt voorkomen dat gevangenen door gebrek aan inkomen terugvallen in de criminaliteit.

Help het Charibean project nu!

Doneer nu