EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Het Evangelie in Bangladesh

161 miljoen mensen worden bereikt

Op de nationale TV-zender van het islamitische Bangladesh heeft organisatie 3xM de unieke kans om Gods liefde te laten zien.

Afgerond

Gods liefde in beeld

Televisie is een instrument met een enorm bereik. Hoe mooi is het dan, dat dit ingezet kan worden om het Evangelie te verspreiden onder allerlei volken en culturen. De organisatie 3xM grijpt dit met beide handen aan, zoals hun naam het zegt 'More Message in the Media'.

Het is onvoorstelbaar, maar elke vrijdagavond zien nu 160 miljoen inwoners van Bangladesh een stukje van Gods liefde op de nationale televisiezender voor dramaseries. En dat in een overwegend islamitisch land

Een herkenbaar verhaal

Het project

De uitzendingen van 3xM gaan over corruptie, huiselijk geweld, werkeloosheid en arbeidsomstandigheden. Deze maatschappelijke problemen worden passend gemaakt naar de cultuur die in Bangladesh heerst en getoond in een herkenbaar verhaal.

Vervolgens ziet de kijker bijbelteksten die toepasselijk zijn binnen de uitzending. Na het programma kunnen mensen contact opnemen met nazorg en daar wordt met ze gepraat en gebeden. Ze maken kennis met het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde in een wereld waar macht, geld en onbetrouwbaarheid een grote rol spelen.

Dankzij 3xM werken nu verschillende kerken samen, die anders niet snel het gesprek met elkaar aan waren gegaan. Door deze samenwerking werd het mogelijk om zendtijd te krijgen. De programma's zijn ook op internet te bekijken en tot op heden hebben de media in Bangladesh positief aandacht besteed aan de uitzendingen.  

Uw bijdrage

In 2015 zijn er inmiddels al 48 programma's geproduceerd. In 2016 worden er 24 gemaakt. Metterdaad wil 3xM helpen om dit mogelijk te maken. Eén programma kost zo'n €3000- om te maken. Met uw steun kunnen de programma's in Bangladesh vertoond blijven worden. 

Vader Moeder Kind Bangladesh

Andere EO Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten