EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

GEHANDICAPTEN IN TSJAAD

VERBREEK HUN SOCIAAL ISOLEMENT

Metterdaad steunt hen. Help mee om gehandicapten weer een waardig bestaan te geven.

Afgerond

Tsjaad afl. 1

Carla ontmoet in Tsjaad de vrolijke Mirjam. Zij is één van de lepra patiënten die de Nederlandse verpleegkundige Geeske behandeld. Mirjam krijgt vandaag orthopedische sandalen aangemeten.

Tsjaad afl. 2

Carla ontmoet vandaag Hababa. Een blind meisje dat verwaarloosd is door haar ouders. Met hulp van de Lepra Zending krijgt ze fysiotherapie, goede voeding en mag ze over tijd naar de blindenschool.

Tsjaad afl. 3

Carla is Tsjaad en ontmoet de stralende Zara. Zij is spastisch en kan niet lopen. Vandaag krijgt Zara een driewieler waardoor ze zelf eten kan halen.

Een wereld vol mogelijkheden

 

Wie in Tsjaad een handicap heeft hoort er niet bij. Zo is het altijd al geweest. Mensen die financieel of praktisch niets kunnen bijdragen aan hun familie worden buiten het dorp gezet of geïsoleerd. Blinden, lepra-patiënten en lichamelijk gehandicapten belanden zo in een uitzichtloze situatie.

Pas sinds tien jaar is de situatie van gehandicapten aan het veranderen. Door speciaal onderwijs en operaties voor blinden, fysiotherapie en hulpmiddelen voor gehandicapten en medische zorg voor lepra patiënten worden hun kansen op een waardige plek in de samenleving vergroot. Vooral voor lepra patiënten, die uit angst voor besmetting werden gemeden, is dit een levensveranderende ontwikkeling. Inmiddels hebben al meerdere leprapatiënten hoge posten in het bestuur van gehandicaptenorganisaties. Tien jaar terug was dit niet voor te stellen.

Metterdaad steunt projecten van de Leprazending in Tsjaad. Vanuit hun jarenlange ervaring met lepra-patienten is deze hulporganisatie in staat om mensen met verschillende handicaps te helpen. Samen kunnen we deze geïsoleerde groep mensen in het arme Tsjaad een waardig bestaan bieden.

Direct doneren Bekijk afleveringen

Welke problemen kunnen wij verhelpen?

Tsjaad 2015 Oude Situatie
 • Veel mensen zijn blind of hebben oogproblemen als gevolg van lepra en slechte hygiëne
 • Zonder opleiding kunnen blinden moeilijk participeren in de maatschappij
 • Mensen met een lichamelijke handicap zijn aan huis gekluisterd
 • Lepra-patiënten worden uit angst voor besmetting gemeden
Tsjaad 2015 Nieuwe Situatie
 • In de mobiele oogkliniek wordt met een eenvoudige operatie het zicht verbeterd
 • Blinden en slechtzienden leren lezen en schrijven in braille
 • Door hulpmiddelen worden mensen met een lichamelijke handicap weer mobiel
 • Door middel van voorlichting wordt de angst voor leprapatienten weggenomen

Al sinds 1874 zet Leprastichting, The Leprosy Mission, zich in voor lepra patiënten. Precies een jaar eerder ontdekte een Noorse arts de bacterie die Lepra veroorzaakt. Het is een ingrijpende ziekte die nog steeds veel voorkomt in minder ontwikkelde gebieden in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Elke twee minuten krijgt iemand ergens op de wereld de Lepra diagnose.

Het lepra-bacterie tast vooral de zenuwen aan die net onder de huid liggen. Je kunt de ziekte in het begin dan ook herkennen aan gevoelloze vlekjes op de huid. Hoe langer de ziekte onbehandeld blijft, hoe groter de gevolgen zijn. Doordat de patiënt geen gevoel meer heeft in handen en voeten voelt deze ook geen scherpe of hete voorwerpen. Veel lepra-patienten hebben daardoor diepe wonden aan hun handen en voeten die uiteindelijk handicaps veroorzaken.

Een ander effect is dat vingers en tenen korter worden omdat kraakbeen wordt geabsorbeerd. Botten raken hierdoor onherstelbaar beschadigd. Ook zijn veel lepra patienten blind, doordat hun hoornvlies ongevoelig is geworden. Het is voor patienten van groot belang dat er een snelle diagnose plaats vindt. Met een eenvoudige behandeling kunnen deze ingrijpende gevolgen worden voorkomen.

Sinds 1991 werkt de Leprazending in Tsjaad. In de eerste jaren lag de focus alleen op het voorkomen en behandelen van lepra. Door succesvolle bestrijding, en doordat de organisatie inmiddels veel kennis heeft over handicaps is deze focus verbreed. 

Blindheid is een groot probleem in Tsjaad. Het komt niet alleen voor als gevolg van lepra, maar ook door onbehandelde staar. Beide groepen kunnen door dezelfde mobiele oogkliniek van de Leprazending worden geholpen. Daarnaast is er een blindenschool waar blinde kinderen braille leren en hoe ze om kunnen gaan met hun handicap.

Ook heeft de Leprazending een werkplaats waar hulpmiddelen als driewielers worden gemaakt. Veel patiënten kunnen door wonden aan hun voeten of scheef gegroeide botten niet meer lopen. Voor hen is een driewieler een uitkomst. Zo kunnen mensen met een lichamelijke beperking weer bewegen en iets betekenen voor hun familie. Leprazending helpt ook mensen met een andere handicap aan een driewieler.

Naast het bieden van praktische en medische hulp versterkt de Leprazending de sociale positie van lepra patiënten. Door het opzetten van belangengroepen wordt de houding van de maatschappij ten opzichte van lepra patiënten veranderd.

 •  Voor €15 kunnen we 10 fysiotherapie behandelingen bekostigen
 • Voor €50 kan er een oogoperatie worden uitgevoerd
 • Voor €150 kunnen een driewieler op maat maken voor iemand met een lichamelijke beperking

 

 

Hababa is zeven en zet haar eerste stapjes

Tsjaad Hababa (1)Toen Hahaba als blind meisje geboren werd wist haar moeder niet wat ze met haar aan moest.  Ze kon niet naar school en niet helpen op het land, zoals andere kinderen doen. Jarenlang zit ze onder het afdak van de hut bij haar ouders. Terwijl haar moeder werkt blijkt Hababa dikwijls alleen achter.

Ze is nu zeven jaar. Ze heeft nooit leren praten en lopen. Ook is ze veel te klein voor haar leeftijd. Medewerkers van Leprazending troffen haar aan, en sindsdien krijgt ze fysiotherapie. Maar het is zwaar voor Hababa. Ze heeft nooit leren staan, dus ze heeft nog een lange weg te gaan tot ze kan lopen.

Op het terrein van Leprazending komt Hababa in contact met een ander blind meisje. Zij gaat naar de blindenschool van Leprazending. Hababa kan daar naartoe zodra ze kan lopen. Gelukkig heeft ze nu een vriendinnetje die haar ontzettend graag helpt bij de eerste stapjes!

Het is een mooi gezicht. De twee meisjes, beide blind, die op elkaars schouders steunen en samen giechelen. En zo worden de eerste stapjes naar een goede toekomst door Hababa gezet!

Andere EO Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Steun soortgelijke projecten

Over medische hulp