brandimage logo Navigatie overslaan Menu

Strijd Colombia

Hulp aan gevluchte slachtoffers 

Door het gewapende conflict zijn al ruim 3 miljoen Colombianen gevlucht. Weg van de moorden, verdwijningen en seksueel geweld. Help deze families een nieuw en veilig bestaan op te bouwen.

Afgerond

Colombia afl.1

Hella van der Wijst ontmoet in Colombia vluchtelingen van de jarenlange guerrillastrijd. Getraumatiseerd door de moorden en afpersing moeten ze helemaal opnieuw beginnen.

Colombia afl.2

Zo'n drie miljoen Colombianen sloegen de afgelopen jaren op de vlucht. Weg van de moorden, ontvoeringen, afpersing en seksueel geweld. Weg van de guerrillastrijd.

Colombia afl.4

De zestienjarige Pedro uit Colombia moest vluchten, omdat zijn beste vriend bruut was vermoord door guerrillastrijders.

Op de vlucht

Talloze mensenrechten zijn geschonden in Colombia, in het inmiddels langst lopende gewapende conflict van Zuid-Amerika. Guerrillagroepen zoals de FARC en ELN strijden met privélegers van grootgrondbezitters die samenwerken met leger en politie. Een strijd die nu vooral draait om geld en macht. Beide partijen leven van drugshandel en inkomsten uit ontvoeringen en afpersing van de bevolking.

Veel burgers sloegen op de vlucht voor deze groepen. Om aan moorden, verdwijningen, seksueel geweld en gedwongen rekrutering, te ontsnappen. Noodgedwongen bouwen zij een bestaan aan de rand van de grote stad. Maar de omstandigheden zijn erbarmelijk. Ze hebben op dit moment vooral de basisbehoeften nodig, zoals voedsel, dekens en een onderkomen. Maar ook naschoolse opvang voor de kinderen is belangrijk. Een plek waar ze veilig zijn, een goede maaltijd krijgen en bijscholing.  Samen kunnen we deze vluchtelingen helpen weer op te bouwen, na alles wat zij mee hebben gemaakt en zijn kwijtgeraakt. 

Bouwen aan de basis

Kerk in Actie

Website Colombia 1

 

Zowel organisaties Kerk in Actie als de Gereformeerde Zendingsbond kijken om naar de ontheemden van Colombia. Zij willen hen een veilige plek geven, na alles wat zij hebben meegemaakt. Er wordt (nood)hulp verleend aan burgers die sinds kort voor het geweld gevlucht zijn en in overvolle vluchthotels of zelfgemaakte favella's zijn beland. Er wordt gekeken naar welke eerste levensbehoeften zij nodig hebben, maar ook naar hun geestelijke toestand. Veel mensen hebben traumatische ervaringen en krijgen hiervoor psychologische ondersteuning. Er zijn daarnaast ook trainingen om een eigen onderneming te leren starten. De hulp wordt afgestemd op de individuele situatie van elk gezin. Wat hebben zij nodig om weer verder te kunnen. 

Gereformeerde Zendingsbond

Website Colombia2

De GZB ondersteunt de Presbyteriaanse kerk in Colombia. Dominee German uit Bogota, zet zich op allerlei manieren in voor sociale projecten. In de kerk is een naschoolse opvang voor kinderen uit een achterstandswijk. Dominee German wil dit ook starten in de wijk Los Alpos, aan de rand van Bogota. Hier wonen vluchtelingen van het platteland. Er is nauwelijks  gezondheidszorg, onderwijs en  de overheid is bijna niet aanwezig. Dominee German is hier begonnen met een klein dochterkerkje dat nu uit 10 leden bestaat. Hij organiseert regelmatig 'brigades' van professionals uit zijn kerk die zich vrijwillig die wijk in gaan om gratis diensten aan te bieden. Er is een o.a. een arts, verpleegkundige, tandarts, psycholoog, kapster en een optometrist.

Strijd om geld en macht

Website 3Het is inmiddels het langst lopende gewapende conflict in Zuid-Amerika. Wat allemaal begon bij het idee: hoe meer grond, hoe meer rijkdom, hoe meer macht. Kleine boeren in Colombia verdreven van hun land door machtige mensen en nu bezit 1,15 procent van de grondeigenaars 52 procent van de grond. Guerrillagroepen ontstonden er uit veelal verdreven boeren, die in opstand kwamen. Dit zijn nu o.a. de FARC en ELN. Als tegenreactie richtten grootgrondbezitters hun eigen priv√©legers op, als bescherming van hun land, in samenwerking met politie en leger. Maar zowel deze militairen als de FARC bleven niet in gareel lopen. Beiden maken zich schuldig aan het vermoorden van mensen, afpersing, ontvoeringen, seksueel geweld en  gedwongen rekrutering.

Help Colombia

Doneer direct