EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Hongersnood in Zuid-Sudan.

Help de bevolking in leven te houden!

De VN luidt de noodklok voor de hongersnood in Zuid-Sudan. Eén derde van de totale bevolking, 4 miljoen mensen, dreigt om te komen van de honger. 

Afgerond

Een door doeken omringde vrouw kijkt aandachtig rond

Zuid-Sudan afl. 1

Carla van Weelie gaat op stap met de hulporganisatie Medair. In de vluchtelingen kampen geven zij medische hulp en noodrantsoenen. In het medisch team werken Zuid-Sudanezen die zelf ook gevlucht zijn en in het kamp wonen. Zij bieden levensreddende hulp aan hun volksgenoten.

Baby slaapt tegen de borst van zijn moeder

Zuid-Sudan afl. 2

De kleine Nino is zo ondervoed dat hij geen energie meer heeft om te reageren. Hij is 15 maanden en zit nauwelijks boven zijn geboortegewicht. 'Als we nu niets doen dan gaat hij het niet overleven.' vertelt Mirjam, een verpleegster van Medair. Zonder hulp zullen 50.000 kinderen overlijden aan ondervoeding.

Tanzaniaanse kinderen dragen waterflessen uit de rivier

Zuid-Sudan afl. 3

Vluchtelingen kamp Wonthow ligt aan de oevers van de Nijl. Maar het water uit de Nijl is vervuild en maakt de mensen ziek. Liz is waterdeskundige van hulporganisatie Medair en heeft, met hulp van de vluchtelingen, een waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Maar dit is te weinig voor de mensen die in dit kamp wonen.

Hongersnood in Zuid-Sudan

De bevolking van Zuid-Sudan snakt naar rust, maar er lijkt geen einde te komen aan de gewelddadige conflicten. Ruim 1,5 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven. Door het geweld hebben boeren niet kunnen zaaien of oogsten en nu is het voedsel op

Hulporganisatie Medair voorspelt dat als er niet veel meer voedsel voor de allerkleinsten komt, er aan het eind van dit jaar 50.000 kinderen zullen overlijden aan ondervoeding. Maar volgens de hulpverleners is er hoop. "Als de media genoeg aandacht aan deze crisis besteden en er komt voldoende geld binnen, dan kunnen we met voedsel en de juiste behandeling een levensreddend verschil maken voor de verzwakte gezinnen".

Met uw hulp kunnen we deze mensen in leven houden. 

Steun soortgelijke projecten

Meer over armoede