EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Moeders in Rusland

Hulp voor jonge vrouwen uit crisissituatie

Mission Possible helpt moeders die uit een situatie komen van drugs- en alcoholproblematiek. Ze krijgen hulp bij de opvoeding, zodat hun kinderen niet uit huis geplaatst worden.

Afgerond

Welkom bij de club

Moeder worden brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Je draagt niet alleen meer de zorg voor jezelf, maar ook voor een klein kwetsbaar wezentje. Dat is niet altijd makkelijk. Helemaal niet als je zelf uit een probleemgezin of weeshuis komt of verslaafd bent geraakt aan drugs of alcohol.

Mission Possible Nederland werkt o.a. in de grote Russische stad Ufa. Vanuit de nood die zij zagen in deze stad starten zij een club op voor jonge (alleenstaande) moeders die uit zo'n crisissuatie komen. Elke maand stromen jonge vrouwen binnen die zelf niet meer weten hoe het moet en staan te springen om advies en ondersteuning. De moedes worden geholpen met de opvoeding van de kleintjes en krijgen maatschappelijke en juridische bijstand, totdat ze weer op eigen benen kunnen staan. 

Babyvoeding, pampers en het Evangelie

Het project

Het zijn jonge moeder, soms zelf nog tieners,  die bij de club van Mission Possible aankloppen. Veel van hebben zelf nooit een goede thuissituatie gehad of zijn later in de problemen beland. Ze komen naar de club, omdat er daar mensen zijn die naar hen luisteren. Er wordt met hen gepraat over niet altijd eenvoudige rol van  moeder zijn, de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken en de hulp die Mission Possible ze daarbij kan geven. 

Deze hulp krijgen zij op verschillende manieren.  Mission Possible biedt hen kleding, babyvoeding en pampers als zij dit nodig hebben. Daarnaast krijgen zij consultatie via een jurist of psycholoog en is er pastorale zorg voor hen. Vaak horen de vrouwen dan voor het eerst over het Evangelie.

Op deze manier gaan zij beseffen dat er mensen zijn die om hen geven en er altijd voor hen zijn.Voor veel moeders was het niet altijd makkelijk om hun kindje geboren te laten worden. Het zorgde dan voor ruzie met de familie of met de vader van het kind. Regelmatig staan zij er dan alleen voor, omdat alle contacten dan zijn verbroken.

Uw bijdrage

Met uw steun kan Mission Possible Nederland de club voor jonge moeders voort blijven zetten in de stad Ufa. Zo kunnen elke twee weken 15 tot 20 van deze vrouwen hulp krijgen in de lokale baptistenkerk.  

Moeder En Kind Ufa

Noodopvang

Mission Possible is een organisatie die zich al meer dan 15 jaar inzet voor kwetsbare gezinnen, moeders en straatkinderen in Rusland. Sinds 2011 hebben zij een ook noodopvang, waar vijf moeders en kinderen terecht kunnen als hun omstandigheden zo slecht zijn dat de kinderen uit huis geplaatst dreigen te worden door de Russische kinderbescherming.