EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

KERK IN MYANMAR

CHRISTENEN IN WOORD EN DAAD

In Myanmar vormen christenen een kleine minderheid. Zij zijn echter, hoewel arm, sterk op hun omgeving gericht. Metterdaad steunt hen.

Afgerond

Steun groeiende kerk Myanmar

Lange tijd was Myanmar (voorheen Birma) een zeer gesloten land waar het leger met harde hand regeerde. Zendelingen waren er niet welkom en christenen vormden een zeer kleine minderheid in het boedhistische land. Sinds  2011 is het land wat opener geworden en treden ook de christelijke gemeenten meer naar buiten. Veel kleine christelijke gemeenten gebruiken hun gebouwtjes ook als school of kindercreche waar alle kinderen welkom zijn. Of ze plaatsen een waterpomp waar het hele dorp gebruik van kan maken, zodat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater. Prachtige voorbeelden hoe God mensen en alledaagse oplossingen gebruikt om de harten van mensen te openen. De kerk groeit dan ook!

De gemeentes leggen voor deze projecten eerst zelf geld apart, dat vraagt veel toewijding van deze meestal arme christenen. De Verre Naasten vult de ontbrekende bedragen aan. En daar gaat Metterdaad bij helpen.

Doneer direct

Hoe kunnen wij iets betekenen?

Oude Situatie Myanmar

Probleem

  • Veel gemeentes komen samen in te kleine of vervallen gebouwen. Omdat de gebouwen voor allerlei doeleinden gebruikt worden is er geld nodig voor het opknappen of uitbreiden.
  • In het dorp Hlaingtazar is geen schoon drinkwater. De kerk wil graag een waterput aanleggen waar het hele dorp gebruik van kan maken.
Nieuwe Situatie Myanmar

Nieuwe situatie

  • Christenen kunnen samen komen in goede gebouwen
  • Er komt schoon water in het dorp.
  • Er komt een betere electriciteitsvoorziening
  • Door al deze ontwikkelingen straalt de kerk Gods liefde uit naar de omgeving. Dat blijft niet onopgemerkt.

Wat is het probleem?

Christelijke gemeenten in Myanmar groeien. Ze willen hun gebouwen uitbreiden en uitreiken naar de mensen om hen heen. Voor het uitvoeren van diverse projecten hebben ze om hulp gevraagd.

Waar gaat uw geld naar toe?

Voor een totaalbedrag van €6.050 kunnen diverse projecten ondersteund worden zoals:

  • Opknappen/uitbreiden kerkgebouw in verschillende dorpen €850
  • Aanleg waterput €850
  • Aanschaf stoelen/meubilair €250 
  • Aanschaf transformator voor betere electriciteitsvoorziening. €700

 

God's genade voor kerkplanter Tial

"We komen terecht in een klein dorpje, waar we worden ontvangen in een kerk. Daar horen we een prachtig verhaal over het missionair project van deze kerk en Gods genade. Hun missionaire project begon toen hun kerkplanter Tial op reis was door de lokale regio. Tijdens zijn reis ontdekte hij dat er grote problemen waren met het onderwijs. De enige school in de regio stond aan de overkant van een rivier. Kinderen die daar naar school gingen, moesten elke keer die rivier oversteken. Niet zonder risico's; jaarlijks verdronken er kinderen. Ouders hielden daarom hun kinderen thuis. Daarop besloot de kerk de school aan de andere kant van de rivier te bouwen. Kinderen hoefden zo niet meer over de gevaarlijke rivier. Binnen twee jaar liep de school geweldig. De school ontving zelfs een prijs voor hun goede prestaties. Door deze gebeurtenissen gingen de mensen in de regio anders naar de kerk en het christelijk geloof kijken. Dat bood de kerk geweldige mogelijkheden voor evangelisatie. De kerk bleef daarnaast ook helpen in de dagelijkse nood van mensen, onder meer via een waterpomp. Nu is er een kerk in het dorp van de school! Een prachtig voorbeeld hoe God mensen en alledaagse oplossingen gebruikt om de harten van mensen te openen."

Andere EO Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Steun soortgelijke projecten

Meer zendingswerk