EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Geef voor kleuters

Kleuterschool in Mozambique

Investeren in een nieuwe generatie is hard nodig. Een klein bedrag is nodig voor een groot resultaat! Doneer nu!

Afgerond

Kleuters in Mozambique

De helft van de bevolking van Mozambique is onder de 15 jaar. Na de jarenlange burgeroorlog hebben veel mensen de hoop verloren. Om die spiraal te doorbreken is goed onderwijs voor deze nieuwe generatie belangrijk!

Espanor para Novo Rebento ('Hoop op nieuwe bloei') zet preschools op, kleuterscholen waar kinderen van 4 en 5 jaar spelenderwijs voorbereid worden op het basisonderwijs. Het basisonderwijs is namelijk in het Portugees, een taal die de kinderen thuis niet spreken. Komen de kleuters zonder preschool op de basisschool, dan is de kans groot dat ze niet mee kunnen komen. 

Oude en nieuwe situatie

Kinderen kleuren op school

Oude situatie

Kinderen gaan met 6 jaar (verplicht) naar school, waar al het onderwijs in het portugees is. De kinderen  spreken deze taal niet en begrijpen niet veel van de lessen. Ze hebben al snel een achterstand en het risico is groot dat ze afhaken en vroegtijdig de school verlaten.

Kinderen in klaslokaal

Nieuwe situatie

Kinderen gaan met 4 jaar naar de preschool. Het preschoolonderwijs richt zich op hoofd, hart en handen, dus op de intellectuele, sociale en motorische ontwikkeling. Ook het doorgeven van het Evangelie heeft een plek op de preschool. Ook krijgen de kinderen een ontbijt op school. De kinderen komen uit verschillende milieus. De rijkere ouders betalen schoolgeld en van die gelden kunnen ook andere kinderen naar school.

Waar gaat uw geld naar toe?

De organisatie Espanor heeft als visie steeds meer kinderen een goede onderwijsstart te geven. In het district Milange zijn nu drie preschools. Elk jaar wil Espanor twee extra scholen openen. Daarvoor wordt samengewerkt met lokale kerken, zij stellen hun gebouwen ter beschikking en ook vrijwilligers. Uw geld is nodig voor lesmaterialen en training voor de leidsters.

Concrete bedragen

Met een bedrag van € 7000,- kunnen 120 kinderen extra naar school! De lessen worden gehouden in bestaande gebouwen, maar deze moeten wel gerenoveerd en ingericht worden met speelgoed, lesmateriaal en meubilair. 

Verdere materialen die nodig zijn:

Schooluniform + schoolmateriaal voor 1 kind: € 5,-
Speelmateriaal voor nieuwe klas (lokaal en speelplaats) € 1000,-
Training van leidsters voor 1 nieuwe klas: € 250,- 

 

 

Persoonlijk verhaal: Paulo


PauloPaulo is een Mozambikaanse kleuter, alleen is zijn huid niet zwart zoals bij de meeste kinderen op school maar wit net zoals zijn kroeshaar.  
Paulo is een albino jongen, niet alleen geeft dat veel huid- en oogproblemen ook wordt hij veel geplaagd. Als hij op de preschool komt is hij net een schuw vogeltje. Op de preschool krijgt hij veel aandacht van  de leidsters en doet hij mee aan het lesprogramma. Spelenderwijs leert hij portugees. De andere kinderen leren hem te accepteren. Paulo bloeit helemaal op en  ontwikkelt zich sociaal en emotioneel. Zo kan hij goed starten op de basisschool.

Andere EO Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Steun soortgelijke projecten

Meer projecten