EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Meer informatie

In Bangladesh komen er echter elke dag nog 10 nieuwe patiënten bij. In 2014 werd de ziekte bij 3621 nieuwe patiënten vastgesteld. Het werkelijke aantal kan hoger liggen, want mensen zijn bang voor de diagnose lepra en denken dat het ongeneselijk is. Daardoor laten ze zich niet onderzoeken.

 

Wat voor effect heeft lepra?

De leprabacterie tast vooral de huid en zenuwen aan die net onder de huid liggen aan. De eerste verschijnselen zijn vaak één of meer vlekken op de huid waarin de patiënt geen gevoel meer heeft. Hoe langer iemand lepra heeft en niet wordt behandeld, hoe meer zenuwen er defect kunnen raken. De functie die de zenuwen hebben - het overbrengen van signalen vanuit de huid naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de spieren - wordt verstoord, waardoor er verlammingen ontstaan en verlies van gevoel. Aan de gevoelloze handen en voeten wordt geen pijn meer gevoeld, waardoor de patiënt niet gewaarschuwd wordt voor scherpe of hete voorwerpen. Vervolgens ontstaan er wonden, infecties en weefselverlies. Vingers en tenen worden korter doordat kraakbeen geabsorbeerd wordt door het lichaam en botten worden onherstelbaar beschadigd. vaak zonder werk te zitten. Ook worden zij, uit angst voor besmetting, door hun omgeving vaak vermeden of zelfs verstoten.

Lepra kan genezen worden door een medicijnkuur (multi drug therapy). Het is belangrijk dat de patiënt daar zo vroeg mogelijk mee begint, om ernstige handicaps te voorkomen.

 

Het werk van de Leprazending in Bangladesh

Het ziekenhuis van de Leprazending in Bangladesh is in 1977 opgericht en is het grootste lepraziekenhuis in het land. Hier krijgen de patiënten de specialistische zorg die ze nodig hebben.

Als er een nieuwe patiënt binnenkomt wordt er direct onderzoek gedaan in de woonomgeving, om andere lepra patiënten in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

De patiënt zelf wordt eerst genezen van de ziekte door een medicijnkuur. Daarna wordt de patiënt geholpen om zo goed mogelijk met de gevolgen te leven. Als de ledematen al gevoelloos zijn is het van groot belang dat de patiënt leert om regelmatig op wondjes te controleren en die goed te behandelen. Zo kunnen handicaps worden voorkomen. Mensen met een beperking krijgen fysiotherapie, protheses en andere hulpmiddelen, zoals speciaal schoeisel en kleding aangemeten. Soms is het mogelijk om door een hersteloperatie de functie van handen en ogen te herstellen. Hiervoor wordt een aantal keren per jaar een specialistische chirurg uit Nepal of India uitgenodigd die twee weken lang operaties uitvoert. Het is de bedoeling dat het lokale artsenteam training krijgt zodat ze zelf kleinere ingrepen kunnen uitvoeren.

 

Patiënten krijgen ook psychologische zorg 

Maar daar stopt het werk van de Leprazending niet. Naast de puur fysieke hulp hebben de patiënten vaak jarenlang psychisch geleden, omdat ze het uitschot waren van de maatschappij. Door de liefdevolle zorg en aandacht van het medisch team en psychologische counseling krijgen ze weer een gevoel van waardigheid terug.

Daarnaast wordt het dorp voorbereid op terugkeer van de patiënt door voorlichting te geven. Er worden zelfhulp groepen opgezet die lepra patiënten de mogelijkheid geven om inkomsten te genereren.

 

Het ziekenhuis helpt ook andere mensen met een beperking

Ook voor mensen met een beperking waarvan Lepra niet de oorzaak is helpt het ziekenhuis. Dit zijn aandoeningen die vergelijkbare zorg vereisen zoals bijvoorbeeld klompvoeten, voeten aangetast door diabetes, staar en ledematen die door brandwonden vergroeit zijn. Ook voor hen worden operaties verzorgt, protheses en fysiotherapie.

 

Geef leprapatiënten hoop

Doneer