EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Investeren in kerk op Java

Help de arme bevolking van Indonesië

Help investeren in het trainen van kerken op Midden-Java op het gebied van bijbelstudies, samenwerkingen aangaan en het gebruiken van eigen bronnen.

Afgerond

Investeren in lokale kerken in Java

In Indonesië wordt veel geld verdiend, maar miljoenen mensen tellen economisch niet mee: 17% van de plattelandsbevolking leeft onder de armoedegrens, in de steden is dit 10%.

Grote groepen van de bevolking zijn door geografische ligging niet in staat om te profiteren van de handel en/of andere financiële mogelijkheden. Armoede zit als het ware in de genen en dat houdt hen ook arm en afhankelijk van hulp van buitenaf.

Op Java is TEAR sinds 2012 betrokken bij de versterking van de lokale kerken en daardoor van de gehele dorpsgemeenschap. Met het zogenaamde UMOJA programma (zie onder) wil men via de lokale kerken de mind-set van de bevolking veranderen.

Wat doen we met uw gift voor de kerk in Java?

Van afhankelijkheid naar zelf doen

Tear investeert de komende jaren in het trainen van kerken op Midden-Java. Men maakt daarbij gebruik van een methode die in andere landen bijzonder effectief bleek om via de lokale kerk gemeenschappen te veranderen. Deze manier van werken wordt gekenmerkt door drie bouwstenen:

  1. Visievorming bij lokale kerken: kleine groepen kerkleden zijn door middel van Bijbelstudies op zoek naar de relevantie van de kerk voor de eigen omgeving. Uitgangspunt daarbij is het ontdekken van wat God zegt in Zijn Woord over armoede en onrecht. In de eigen kring van de kerk oefenen de kerkleden al in het actief zijn voor elkaar en het veranderen van hun omstandigheden.
  2. Na deze stap zoekt de kerk actief samenwerking met de rest van de gemeenschap waar ze deel van uit maakt: kerkleden en niet-kerkleden bepalen samen welkeVerbetering Groenteelt Java Indonesie concrete activiteiten er worden gedaan om hun omgeving te verbeteren en hun omstandigheden te veranderen. Kerk en dorp worden begeleid bij het inventariseren van de problemen in hun omgeving, maar ook in het analyseren van de oorzaken daarvan.
  3. De activiteiten gebeuren zo veel mogelijk op basis van de eigen lokale bronnen en mogelijkheden. Zoiets gebeurt niet zomaar: eerst moet de gemeenschap zich überhaupt gaan realiseren wat de eigen mogelijkheden en bronnen zijn. De activiteiten worden van begin tot eind gedragen door de mensen zelf. 

Voorbeeld van het effect van deze aanpak

De saamhorigheid, zorg voor elkaar en de visie voor de toekomst verbeteren door deelname.

Vuil Ophalen In Indonesie Java

In één van de dorpen werd slecht omgegaan met afval. De gemeenschap was gewend om afval te verbranden, het overal te dumpen t/m in de waterafvoer. Nu wordt het afval verzameld, opgehaald  bij de de huizen en naar een speciale afvalverwerkingsplek gebracht. Voor ons hele gewone zaken, voor de bevolking op Java nieuw en vernieuwend. Nu wordt er geld verdiend met het afval. Door dit project hebben ze geleerd te recyclen en afval te verminderen, waardoor een prettiger leefomgeving ontstond. Met het verdiende geld worden andere initiatieven gestart, bijvoorbeeld leningen afgegeven voor het opzetten van bedrijfjes, waaronder de verbetering van landbouw en groenteteelt.

Een ander voorbeeld is een vrouwengroep die bij elkaar kwam voor bijbelstudie. Deze groep werd gestimuleerd om samen te gaan sparen en elkaar te ondersteunen. Dit startte met een paar cent per maand. Als er een bepaald bedrag bij elkaar gespaard was leende men dit uit aan leden van de groep die een bedrijfje wilde opstarten of moesten investeren in de opleiding van kinderen. Nu bestaat de groep uit 100 vrouwen uit het dorp, waarvan de helft christen en de helft moslim is.

Voor training van de lokale kerk in vakkennis, onderzoek, gebruik van middelen en beheer van de boekhouding wordt uw financiële bijdrage gevraagd.

Andere EO Metterdaad-projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten