EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Kleuteronderwijs in Malawi

“Ooit wordt één van deze kinderen president”

Kleuterjuf Naomi Banda uit Malawi droomt dat een van haar kindertjes ooit president zal worden. Zo ver is het nog lang niet: vooralsnog zitten ze vaak genoeg met lege magen hun tafels te stampen.

Kleuterjuf Naomi in Malawi

Wat is het voor schooltje dat Naomi runt?

Het is een van de kleuterschooltjes die door hulporganisatie Red een Kind in Malawi is gestart. In dit land brengen jonge kinderen veel tijd op de rug van hun moeder door en gaan ze pas op hun zesde naar school. Daardoor kampen deze kinderen vaak met een ontwikkelingsachterstand en is de overgang naar de basisschool erg groot. Vrijwilligsters als Naomi vangen dit op door peuters en kleuters uit het dorp spelenderwijs met taal en rekening in aanraking te brengen.

Kleuterjuf Naomi in Malawi in de klasHoe zit het met die lege magen?

Het dorp zamelt samen voedsel in om de kinderen iedere dag een warme lunch te kunnen geven. Maar waar in andere jaren de voorraadkamer volstond met zakken maïsbloem en soja, oogt de ruimte nu akelig leeg. Door extreme droogte en extreme neerslag als gevolg van klimaatverandering, is de oogst dit jaar mislukt. Voor nu is er nog wat maïspap voor de kinderen, maar dat is vaak hun enige maaltijd op de dag. 

Naomi mikt op de lange termijn en wil hen een goede basis mee te geven. Zodat de generatie die nu opgroeit ook in andere sectoren werk en inkomen kan vinden en minder afhankelijk is van oogstopbrengsten.

Bekijk de uitzending >

Help Naomi en haar collega’s om nog meer kinderen een goede basis mee te geven

Geef voor onderwijs in Malawi

Doneren