EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Hulpverlening 2.0 van Tear

Bekijk het uitzendingen overzicht

Zaterdag 31 augustus

Van truien breien naar helpen met een eigen onderneming, van voedselpakketten uitdelen naar contant geld geven: er is de afgelopen decennia nogal wat veranderd in hoe organisaties hun hulpverlening en zending vormgeven. Wat vroeger heel normaal was, gebeurt nu absoluut niet meer en andersom. Het laatste interview in onze zomerserie ‘hulpverlening 2.0’ is met Nadine Stam, projectleider bij TEAR.

In ontwikkelingslanden is de positie van goeie rolmodellen van groot belang! Een goed voorbeeld heeft veel invloed in de ontwikkeling van velen. TEAR ondersteunt met een 3-jarig programma inspirerende rolmodellen die hebben geleerd om hun pijn om te zetten in kracht, om zo de samenleving uit armoede te halen. EO metterdaad helpt daar graag aan mee en vraagt uw steun!

Een groeiende groep die verandering brengt

Inspired Individuals brengen verandering tot stand voor henzelf, hun gemeenschap, kerk en land. Het zijn mensen die vaak zelf hebben geleden onder armoede, geweld en verlies. Die pijn gebruiken ze nu als hun kracht. Sinds 2008 ondersteunt Tear al 120 Inpired Individuals in 31 verschillende landen. Ieder jaar komen er nieuwe mensen bij. Zo ontstaat een steeds grotere groep pioniers en sociale ondernemers die werken aan de verandering van mensenlevens, het mobiliseren van kerken en het beïnvloeden van beleid in hun land.

Het Inspired Individuals-programma

Inspired Individuals is een driejarig wereldwijd leiderschapstrainingsprogramma voor christelijke leiders. Het programma ondersteunt mannen en vrouwen die changemakers zijn, en visie hebben voor grote economische en sociale veranderingen in hun gemeenschap of land. Via het programma worden deze mensen geïdentificeerd, toegerust en met elkaar verbonden. Zo ondersteunt Tear hen om hun missie zo effectief mogelijk uit te voeren en zorgen we samen een grotere  verandering in de gemeenschappen en landen waarin zij leven.

Dit is een uniek programma, zowel binnen Tear als in de hulpverlening in het algemeen, omdat het investeert in Christelijke pioniers/sociale ondernemers i.p.v. in projecten die uitgevoerd worden door (lokale) hulporganisaties.  Door middel van een 3-jarig leiderschapstrainingsprogramma ondersteunen we mannen en vrouwen met een sterke visie die in staat zijn om verandering te brengen in hun omgeving, hun regio en hun land. De belangrijkste redenen waarom dit zo vernieuwend en effectief is:

- We investeren lokale mensen, die vaak ervaring hebben met het onrecht waar ze tegen strijden en daarom als geen ander weten hoe ze in hun cultuur verandering kunnen brengen.

- Het trainingsprogramma duurt 3 jaar, en bestaat vooral uit training/coaching en het met elkaar in contact brengen van verschillende Inspired Individuals. De kosten zijn daarom betrekkelijk beperkt, terwijl de impact groot is. Inspired Individuals krijgen een stevige basis voor het langdurig uitvoeren van hun missie waardoor ze in staat zijn om vele mensen te bereiken, hun gemeenschap te veranderen en zelf het beleid in hun land te beïnvloeden. 

- Inspired Individuals werken onder andere op plekken en aan onderwerpen waar wij als organisatie zelf geen toegang toe hebben. Dit vanwege de veiligheidssituatie in een land, of de beperkte toegang voor Christelijke organisaties. We kunnen op deze manier werken aan het bestrijden van armoede en onrecht op plekken waarop dit op een meer traditionele manier niet mogelijk zou zijn.

Luister meer interviews

Zomerserie