EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Modderstroom in Freetown

Steun noodhulp in Sierra Leone

Met uw steun bieden we voedsel, dekens en onderdak!

Afgerond

Modderstroom in Sierra Leone zorgt voor honderden doden

Een modderstroom in Sierra Leone zorgt voor honderden doden en vele vermisten. Dankzij uw steun kunnen we noodhulp verlenen.

In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, is door hevige regenval een aardverschuiving ontstaan in de heuvels rondom de stad. De modderstromen hebben al honderden levens gekost meldt het Rode Kruis. Veel huizen zijn bedolven onder de modder of staan vol water.
Het gebied is voor hulpverleners moeilijk te bereiken omdat veel wegen onbruikbaar zijn geworden door de stromen.
Het zijn de buitenwijken van Freetown die getroffen zijn, waar mensen hun huizen op de kwetsbare hellingen hebben gebouwd. Door ontbossing spoelt de grond makkelijk weg.
Metterdaad steunt het werk van hulporganisaties in deze regio, zoals Tear en Woord en Daad, die al jarenlang werkzaam zijn in dit gebied. Zij bieden voedsel, dekens en onderdak aan de slachtoffers van deze ramp. 

Eerste hulp voor de slachtoffers van de modderstromen in Sierra Leone

Bron: Woord en Daad. Geplaatst op 17-08-2017

Modderstromen hebben in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, aan ruim 400 mensen het leven gekost. Ten minste 600 mensen zijn nog vermist en zo'n 3000 mensen raakten alles kwijt. EFSL en CTF, partnerorganisaties van Woord en Daad, slaan de handen ineen om in het rampgebied eerste levensbehoeften als voedsel, drinkwater en dekens uit te delen en nazorg te verlenen. Hiermee zullen 125 gezinnen de komende drie maanden geholpen worden. 

Regen in Sierra Leone

VAN HUIS EN HAARD VERDREVEN

Na de bloedige burgeroorlog en de ebola-epidemie kregen honderden gezinnen afgelopen maandag opnieuw een klap te verwerken. Hevige regenval veroorzaakte stromen van puin, water en modder die vanuit de bergen door Freetown raasden en honderden huizen bedolven. Veel mensen overleefden de ramp niet. De meeste overlevenden hebben niet meer dan de kleding die ze 's nachts aanhadden. Na de ramp hebben de ruim 3000 ontheemden toevlucht genomen in wijkgebouwen, scholen en kerken. Naast het grote verdriet vanwege het verlies van dierbaren is er een ernstig tekort aan eerste levensbehoeften. En het gemis, angst voor een nieuwe ramp, en onzekerheid over de toekomst zijn overal.

EEN STERK NETWERK

Het netwerk van EFSL en CTF in Freetown en de vele lokale kerken waar ze mee samenwerken, maken het mogelijk snel en effectief te werken en de meest behoeftigen te bereiken. De organisaties zullen tot en met oktober psychologische zorg bieden om slachtoffers te helpen hun verdriet te verwerken en langzaam de draad weer op te pakken. Advies zal hierin ook een plaats krijgen, bijvoorbeeld over hygiëne want ziektes als cholera en diarree liggen op de loer. Hiernaast zullen EFSL en CTF eenmalig zeep, emmers, kleding, pannen, dekens en hygiëne-pakketjes uitdelen onder getroffen gezinnen en wordt er in drie rondes voedsel en drinkwater uitgedeeld.

LANGERE TERMIJN

Na het voorzien in eerste levensbehoeften richten we ons ook op de lange termijn. Een ramp van deze omvang had voorkomen kunnen worden, als de houtkap en illegale huizenbouw was tegengegaan en er was geïnvesteerd in afwateringsystemen. Daarom zullen EFSL en CTF de verantwoordelijken op gemeente- en regeringsniveau stimuleren maatregelen te nemen. Zodat een volgende periode van zware regenval niet opnieuw een ramp zal veroorzaken.

Straten in Freetown staan onder water

Sierra Leone: in actie voor de slachtoffers van de overstromingen

Bron: Tear. Geplaatst op 17-08-2017

Onze partner in Sierra Leone  ziet verschrikkelijke verwoestingen na de grote overstromingen en aardverschuivingen van afgelopen week. Toch is er ook een 'golf van liefde' zichtbaar in de getroffen gebieden.

Tear werkt momenteel nauw samen met haar lokale partners in Sierra Leone om noodhulp te verlenen na de dodelijke grondverschuivingen van deze week, die honderden, misschien duizenden mensen het leven hebben gekost.

Zware regenval veroorzaakte grote overstromingen en flinke aardverschuivingen rond Regent, een bergstad zo'n 25 kilometer ten oosten van de hoofdstad Freetown. Daarbij zijn 312 mensen omgekomen en er worden nog duizend mensen vermist. Minstens tweeduizend mensen hebben hun huis verloren.

Wijdverspreide vernietiging

Gaston Slanwa (landenvertegenwoordiger van Sierra Leone van onze zusterorganisatie Tearfund) vertelt over wat hij om zich heen ziet: 'Ik reed in de buurt van Freetown en zag dat verschillende huizen verdwenen waren. Ook waren verschillende wegen compleet weggevaagd. Op een brug zag ik dat de lichamen van twee slachtoffers uit het water werden gehaald en naar een ambulance werden gebracht.'

Ingesloten gebouw en modderstrook. (Foto: Xinhua / Alamy Stock Photo)

Ingesloten gebouw en modderstrook. (Foto: Xinhua / Alamy Stock Photo)

'Alleen al in één van de kerkgemeenschappen waarmee we samenwerken, zijn zestig mensen overleden. Driehonderd gemeenteleden hebben hun huizen verloren.'

Via onze partner hebben we zo'n 400 gezinnen kunnen ondersteunen met een financiele toelage van zo'n zo'n 100 euro. Daar kunnen ze dan zelf mee bepalen wat ze gaan doen: huizenbouw, voedsel, noodopvang. Vaak is het tijdelijk verstrekken van zo'n toelage een goede manier van noodhulp. De lokale markt blijft intact en mensen worden niet aangetast in hun eigenwaarde. Ook voorziet onze partner in voortdurende psychosociale ondersteuning. 

'We hebben een grote golf van liefde gezien. Honderden mensen hebben slachtoffers opgevangen van wie hun huis is verwoest. Daarnaast openen scholen en kerkgebouwen hun deuren, om de mensen die nu dakloos zijn te helpen.'

'Bid voor troost van God voor de honderden getroffen families, voor onze kerkpartners die onvermoeibaar werken om lokale leden van de gemeenschap te helpen en voor toegang tot gebieden die door kapotte wegen niet bereikbaar zijn en waar nog veel slachtoffers zijn.'

Nog meer zware regenval op komst

Deze overstroming wordt de ergste overstroming in Afrika van de afgelopen twintig jaar genoemd. En voor de komende dagen wordt nog meer zware regenval verwacht. In het land is de noodtoestand uitgeroepen.

Tear werkt samen met Tearfund sinds 1990 in Sierra Leone.