EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

NZD: 3xM in Bangladesh

Evangelisatie via media.

EO Metterdaad steunt 3xM om met tv-programma's over Gods liefde te vertellen in landen vol armoede en geweld. Helpt u mee?

Afgerond

Evangelisatie via media

De tv-programma's van 3xM zijn kwalitatief goed, worden graag bekeken en moeten als resultaat hebben dat ze het evangelie brengen in levens van mensen.

Uit jarenlange ervaring en onderzoek is gebleken dat de programma's daarvoor aan verschillende eisen moeten voldoen:

  • Het gaat over een actueel, sociaal maatschappelijk thema waarin de kijker zichzelf herkent.
  • Het bevat drama, waarin het probleem naar voren komt.
  • Er komt een ervaringsdeskundige aan het woord.
  • De boodschap van het evangelie wordt op passende wijze verwerkt.

Tenslotte moet er nazorg geboden worden. Dat is belangrijk om het evangelie op een meer uitgebreide en persoonlijk manier uit te leggen en zo mogelijk mensen in contact brengen met een lokale kerk.