EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Vragen over Noodhulp Bootvluchtelingen

 

Al maanden is er een grote stroom van bootvluchtelingen uit Syrie die op de vlucht zijn voor de IS (Islamitische Staat). Zij zoeken hun toevlucht in Europa. De humantaire situatie ter plekke is schrijnend. Lokale vrijwilligers proberen daar waar mogelijk hulp te bieden maar dat is ontoereikend. Er is te weinig toegang tot basisvoorzieningen zoals sanitiar en medische zorg. Metterdaad helpt mannen, vrouwen en kinderen in de eerste levensbehoeften. 

 

Waarom helpt Metterdaad de bootvluchtelingen?

Duizenden vluchtelingen moeten worden opgevangen maar er is te weinig capaciteit om dat te doen. Er is een groot gebrek aan financiele middelen. Metterdaad ondersteunt hulporganisaties om de bootvluchtelingen op te vangen. 

 

Waarom helpt Metterdaad juist nu (en niet eerder)?

We kunnen nu met goede betrouwbare partners samenwerken zoals Dorcas, World Vision, Stichting Bootvluchteling en het Leger des Heils. Zij kennen de situatie ter plekke goed doordat zij inmiddels al een behoorlijke tijd ondersteuning bieden. 

 

Wie helpt Metterdaad precies?

Metterdaad richt zich met hulp van de hulporganisaties op de opvang van alle mensen die bij aankomst hulp nodig hebben, daarbij zijn de de meest kwetsbare groepen: kinderen, vrouwen en zieken. Ze geeft directe opvang en eerste levensbehoeften; schoon drinkwater, voedsel en een plek om te slapen.

 

Met wie werkt Metterdaad samen? 

In Athene werken we samen met het Leger des Heils, op de Griekse eilanden met stichting Bootvluchteling  in Macedonië met Dorcas en in Servië met World Vision.

 

Waarom helpen wij in Griekenland en niet in landen als Libanon?

Wij hebben nu dit project op de bootvluchtelingen in Griekenland gericht. Daarnaast hebben we ook een project al langer lopen voor Syrische vluchtelingen in Libanon. Dit project is nu op Griekenland gericht vanwege de acute hulp die er nodig is. Inmiddels zijn er al bij 500.000 mensen aangekomen in Europa, waarvan 70% in Griekenland aan land zijn gekomen. Hier kunnen we effectief helpen.

 

Metterdaad werkt normaal gesproken niet in Europa, waarom nu wel?  

De fysieke plaats is inderdaad Europa, maar we helpen in Griekenland vluchtelingen die afkomstig zijn uit niet- Europese landen als Syrie en Afghanistan. Veel vluchtelingen blijven achter op andere plekken zoals in Libanon. Voor deze vluchtelingen zijn we ook eerder al in actie gekomen. 

 

Wat gebeurt er met het geld als Europa besluit zelf geld te geven en/of met een goed plan te komen om de vluchtelingen te helpen?  

Geld dat gedoneerd wordt, besteedt Metterdaad aan de bootvluchtelingen die in het zuiden van Europa aanmeren en verder Europa in trekken. Mocht om een of andere reden deze hulp niet (meer) nodig zijn, dan besteden wij het geld aan vluchtelingenprojecten in het Midden-Oosten.