EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Honger in Afrika

Hongersnood dreigt voor 20 miljoen Afrikanen

Conflicten in combinatie met extreme weersomstandigheden in Afrika zorgen voor een groot tekort aan voedsel en drinkwater. Help de ondervoede mensen!

Afgerond

5 oorzaken van een voedselcrisis

Hongersnood in Oost-Afrika

Men spreekt van hongersnood wanneer:

  • meer dan 30% van de kinderen in een bepaald gebied aan acute ondervoeding lijden
  • dagelijks op elke 10.000 mensen er meer dan 2 sterfgevallen zijn
  • mensen geen toegang hebben tot voedsel en andere basisvoorzieningen.

In een aantal landen in de Hoorn van Afrika is er volgens deze criteria bijna hongersnood!

Voedselcrisis

De voedselcrisis in Afrikaanse landen kent verschillende oorzaken, die gezamenlijk de ernst en urgentie van het probleem verklaren. Hier volgen er 5.

  1. 90% van het voedsel wordt geproduceerd door kleine boeren, die net genoeg verbouwen om zichzelf te voorzien van voedsel. Door weersomstandigheden zoals extreme droogte, of door teveel regen in andere gebieden, een gevolg van El Niño en La Niña, is er nauwelijks oogst en zodoende onvoldoende voedsel.
  2. In verschillende landen vreet de legerworm maïsvelden en andere gewassen helemaal kaal. De oogst in verschillende gebieden wordt ook opgevreten door sprinkhanen.  
  3. Regeringen uit de landen in de Hoorn van Afrika investeren meestal niet in landbouw.
  4. Door conflictsituaties, zoals in Somalië en Zuid-Soedan, slaan mensen op de vlucht waardoor er onvoldoende gezaaid en geoogst kan worden door de lokale bevolking. Soms wordt voedselhulp ook belemmerd in de conflictgebieden.
  5. De schommeling van voedselprijzen veroorzaakt ook voedselcrisissen.


Tot slot is er soms een voedselcrisis omdat westerse landen niet snel genoeg reageren op de hulpvraag. Dit was in 2011 een groot probleem. Soms is haastige spoed wel goed!

Dit is deels een samenvatting van de factsheet Voedselcrisis in de Hoorn van Afrika, een uitgave van de NCDO.

Oplossing?

EO Metterdaad wil nu allereerst organisaties steunen die voedselhulp bieden maar helpt doorgaans ook initiatieven die leiden tot voedselzekerheid op lange termijn.

Doneer nu voor Afrika

Doneer