EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Honger in Afrika

Hongersnood dreigt voor 20 miljoen Afrikanen

Met uw steun kunnen we de directe nood lenigen door water en voedsel uit te delen en mensen voorbereiden op toekomstige droogte!

Afgerond

Hulporganisaties in Oost-Afrika

klein-medair.jpg (1)

Medair

25-2-2017

Medair is een door christelijke waarden geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld.

Lees verder
klein-tear-kinderen-weer-eten-geven.png (2)

Tear

24-2-2017

Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken, bouwt aan weerbare communities en steunt initiatieven die mensen in staat stellen weer in hun kracht te gaan staan.

Lees verder
klein-dorcas-moeder-kind.png (2)

Dorcas

24-2-2017

Dorcas werkt al jaren in Oost-Afrika om mensen te helpen bouwen aan een betere toekomst. Het raakt hen zeer dat de situatie daar nu zo urgent is.

Lees verder
klein-worldvision-kinderen-bij-water.png (1)

World Vision

20-2-2017

World Vision geeft directe noodhulp aan kinderen en gezinnen die zwaar ondervoed zijn en honger leiden en vergroot daarnaast de capaciteit van deze gezinnen om in de toekomst beter voorbereid te zijn op de droogte.

Lees verder
klein-familie-bij-hutjes.png

Kerk in Actie

19-2-2017

Kerk in Actie zet zich in door noodhulp te verlenen, door de weerbaarheid van mensen te vergroten en hun bestaans- en voedselzekerheid te versterken.

Lees verder

Doneer nu voor Afrika

Doneer