EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Honger in Afrika

Hongersnood dreigt voor 20 miljoen Afrikanen

Conflicten in combinatie met extreme weersomstandigheden in Afrika zorgen voor een groot tekort aan voedsel en drinkwater. Help de ondervoede mensen!

Afgerond

Somalie

Somalië heeft te kampen met extreme droogte, veroorzaakt door El Niño in 2016 en opgevolgd door de invloeden van La Niña in 2017.

Daarnaast is er nood door de conflicten die in deze regio spelen.

Vanaf 1991 heeft Somalië geen centrale overheid. Sindsdien bestrijden verschillende groeperingen elkaar met geweld om de macht en zeggenschap in het land te verkrijgen. De Somalische bevolking is hier het slachtoffer van. Meer dan 1,5 miljoen mensen zijn uit hun huizen verdreven, meer dan een half miljoen mensen zijn gevlucht naar buurlanden en de helft van de bevolking heeft noodhulp nodig van hulporganisaties.

En Somaliland, Puntland en "Somali-region"?

Soms hoor je over Somaliland. Is dat hetzelfde als Somalië? Nee. Somaliland ligt, in Somalië, aan de Golf van Aden. Het inwonersaantal wordt geschat op 3,85 miljoen inwoners. Hoewel Somaliland zijn onafhankelijkheid al uitriep in 1991 en sindsdien onafhankelijk functioneert, wordt het nog altijd door geen enkel land erkend. 

Ook Puntland is geen officiële staat, hoewel het sinds 1998 autonoom functioneert.

In Ethiopië heet een provincie "Somali region".

Doneer nu voor Afrika

Doneer