EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Onderdrukking in Pakistan

Bijna 2 miljoen slaven

Pakistan heeft uw hulp nodig om van slavernij bevrijd te worden, vrouwen een stem te geven en vervuild water tegen te gaan. 

Afgerond

Moderne slavernij afl. 1

Leven als slaaf omdat je opa schulden had? In Pakistan is dit dagelijkse praktijk. Door uit nood nieuwe leningen af te sluiten met landeigenaren blijft dit probleem bestaan.

Moderne slavernij afl. 2

Mensen blijven vaak met schulden zitten, ook omdat ze niet weten hoeveel ze nog terug moeten betalen. Onderwijs brengt hier nieuw perspectief.

Onderdrukking van vrouwen

Als vrouw in Pakistan begin je meteen met een grote achterstand. Je bent ondergeschikt en niet belangrijk. Plaatselijke initiatieven geven het respect terug aan de vrouw.

Moderne slavernij in Pakistan

In Pakistan zijn problemen als: het zijn van een levenslange slaaf; onderdukking van vrouwen en vervuild drinkwater aan de orde van de dag. Samen  kunnen we hier verandering in brengen!

Levenslang slaaf zijn

In Pakistan leven bijna twee miljoen mensen nog steeds in zogenoemde economische slavernij. Onder grote druk van hun landheer werken ze in een steenfabriek, waar ze met een wurgcontract levenslang van afhankelijk blijven. Zelfs kinderen zijn aan het werk. Zelfhulpgroepen en onderwijs geven deze mensen een uitweg uit hun slavenbestaan. 

Ondergeschiktheid vrouw

Naast de grote hoeveelheid slaven in Pakistan is de positie van de vrouw een probleem. Vrouwen zijn bij hun geboorte al ondergeschikt en de kans dat een meisje naar school gaat is klein. Eigen keuzes maken is er niet bij voor de dames en de vraag of ze even naar buiten mogen is normaal. Inspirerende initiatieven helpen vrouwen door middel van werken hun respect terug te krijgen en helpen meisjes naar school. 

Vervuild drinkwater

Het drinkwater wat veel mensen is vervuild. Met ziekte en sterfte tot gevolg. Vaak weten de bewoners niet dat de ziekte komt door het water wat er gedronken wordt. Ook wordt er niet veel aandacht besteed aan hygiëne, waardoor ziektekiemen zich snel versprijden. Door middel van voorlichtingen begrijpen de inwoners hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen, waardoor de gezondheidstoestand vooruitgang boekt. 

Wilt u meer weten over een bepaald project? Klik dan op één van de buttons hieronder. 

 

Achtergrondinformatie over Pakistan

Meer over moderne slavernij

Je zult als kind maar in de hitte stenen van klei moeten maken. Precies zoals je vader deed en je opa de generatie dáárvoor. Al generaties lang werken op het platteland in Pakistan bijna twee miljoen mensen als moderne slaven voor hun landheer...

> Meer over moderne slavernij

Onderdrukking van vrouwen

De vraag: 'Mag ik even naar buiten?', is voor vrouwen in Pakistan normaal. Vrouwen hebben geen bewegingsvrijheid en zijn ondergeschikt aan hun man. Onderwijs aan meisjes wordt door veel ouders dan ook niet belangrijk gevonden.    

> Meer over onderdukking van vrouwen

 

Lees over vervuild water en slechte hygiëne

Dat je van vies water ziek wordt, is voor ons vanzelfsprekend. In Pakistan is dit besef er vaak niet en zorgt vervuild water en slechte hygiëne voor ziekte. Voorlichting geeft verandering. 

> Meer over vervuild water Pakistan