EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Onderwijs in Guatemala

Kinderen krijgen een veilige plek

In de zogenaamde 'red-zones' van Guatemala-Stad gaan veel kinderen niet naar school. Geweld en armoede vormen een groot probleem. Met uw hulp kunnen wij ze onderwijs en een veilige plek bieden. 

Afgerond

Toekomst voor de kinderen van Guatemala-Stad

Zo'n zestig procent van de bevolking van Guatemala kan niet lezen of schrijven. Vooral Guatemala-Stad zijn er wijken waar veel kinderen niet naar school gaan. Deze wijken worden ook wel de 'red-zones' genoemd. Het is er gevaarlijk; jeugdbendes gebruiken geweld naar elkaar en hun buurtgenoten en er is veel armoede. Kinderen belanden soms al op jonge leeftijd in zo'n bende en anderen gaan een leven op straat tegemoet, dakloos en verslaafd aan lijm.

Woord en Daad werkt al meer dan veertig jaar in deze 'red-zones'. Waar veel hulporganisaties het té gevaarlijk vinden, gaan zij de uitdaging aan om kinderen een ander leven te bieden dan op straat of in een bende. Een toekomst met onderwijs en uiteindelijk een baan. Met uw steun kunnen we nog meer kinderen uit deze gevaarlijke omgeving naar school laten gaan en een veilige plek geven.  

Het project

Onderwijs

De organisatie heeft zes naschoolse opvangcentra en runnen ze zo'n dertig scholen. Op verzoek van de overheid, twee scholen voor moeilijk opvoedbare kinderen. De kinderen krijgen bij de naschoolse opvang een warme maaltijd en verjaardagen worden er gevierd.

Ook is er betrokkenheid bij de ouders van de kinderen. Zo organiseert Woord en Daad opvoedcursussen en helpen alleenstaande moeders om hun inkomen te verhogen, bijvoorbeeld door een cursus sierraden maken. Op deze manier zijn ze minder afhankelijk van het geld dat hun kinderen na schooltijd bijverdienen.

Website Guatemala
 

Uw bijdrage

Het doel van Woord en Daad is om kinderen uit de zogenaamde 'red-zones' van Guatemala-Stad onderwijsprogramma's aan te bieden en hun bestaande programma's te blijven voortzetten.

De kinderen krijgen hierdoor kans op een beter leven, zoals bijvoorbeeld een baan later. Hierdoor kan de armoedecyclus doorbroken worden binnen deze buurten en krijgen de kinderen een plek op school in plaats van een leven op straat. 

Straatteam

Woord en Daad heeft ook een straatteam dat een band probeert op te bouwen met dakloze jongeren. Aan hen delen ze voedsel uit en als de jongeren daarvoor open staan, krijgen ze zelfs de kans om naar school te gaan of een vaktraining te volgen.

Pastorale gesprekken nemen een grote rol in binnen het proces. Als er de mogelijkheid is, wordt er gekeken of de jongeren binnen de lokale kerk een buddy en soms zelf een pleeggezin kunnen krijgen.

Als deze jongeren tot geloof komen, is het makkelijker voor hen om uit de gang te stappen. Ze veranderen namelijk dan zo erg als persoon, dat ze niet meer in de gang kunnen blijven en ze worden met rust gelaten. Veel van deze jongeren die hulp en onderwijs hebben gekregen van Woord en Daad is het gelukt om een beter bestaan op te bouwen. 

De vuilnisbelt van papa Jose

Elke morgen maakt hij dezelfde wandeling naar de kloof die beneden tussen de bergen ligt. De omgeving is groen en het is een mooie tocht. Tot zijn zintuigen steeds meer geprikkeld worden door de stank die omhoog drijft.

Aflevering3 1

Lees het verhaal van Jose