EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Blinden gaan weer zien!

Wonderen in het binnenland van Congo 

Mensen die jarenlang blind zijn geweest kunnen na een eenvoudige operatie weer zien. Eindelijk is er weer hoop op een betere toekomst.

Afgerond

Congo oogziekenhuis aflevering 1

Arjan Lock ontmoet Djokolo, een meisje van zes jaar oud. Ze heeft een oogafwijking die binnen een paar jaar tot volledige blindheid leidt.

Congo oogziekenhuis aflevering 2

'Papa Daniel' heeft al enkele jaren staar. Langzamerhand kreeg hij een waas over zijn ogen en zag hij steeds minder. Zie hoe dokter Richard hem helpt!

Hulp voor Congo - Oogproblemen verholpen

Aan een afgelegen rivier in het binnenland van Congo klinkt de oproep van een megafoon: 'Vanmiddag varen we langs om iedereen met oogproblemen op te halen voor een consult met de oogarts.' Verwachtingsvol stappen tientallen mensen die middag in de gammele kano's. Een dokter is in dit gebied al ver te zoeken, laat staan een oogarts. Reizen naar een kliniek in de stad is voor deze mensen een onbetaalbare droom. Daarom trekt dokter Richard Hardi een aantal keren per jaar het binnenland in om oogoperaties uit te voeren. En met succes! Doordat zoveel blinden dankzij zijn operaties weer kunnen zien heeft hij de bijnaam 'de wonderdokter' gekregen. EO Metterdaad steunt dit project van hulporganisatie Light for the World.

 

Lees hieronder vier verhalen van mensen die deze dag werden geholpen.

Voor wie?

Palachoca

De 8-jarige Palachoca
Nee, blinde kinderen zijn hier niet", was het antwoord toen de oogverpleegkundige in het bushdorpje rondvroeg. Maar via-via kwam de verpleegkundige toch bij een Lees hier verder

Papa Maurice

Papa Maurice
"Een ramp is het", roept zijn vrouw ons toe. We zijn thuis bij papa Maurice (74 jaar) in een hutje diep in de binnenlanden van Congo. Lees hier verder.

Djokolo

Djokolo
De ogen van het kleine meisje glanzen me tegemoet. Met haar enorme wimpers vertedert ze onmiddellijk. Djokolo is zes jaar en met haar moeder is ze op het spreekuur Lees hier verder.

Papa Daniel

Papa Danièl
Hij komt aangeschuifeld met een stok en neemt zijn pet af als hij binnenkomt. Zijn vrouw gaat hem voor, want papa Daniël (84 jaar) kan niets zien. Lees hier verder.

 

Dokter Richard Hardi

Richard

Als enige oogarts in een gebied wat maar liefst zes keer groter is dan Nederland en waar 10 miljoen mensen wonen, is het werk bijna niet te overzien voor Dokter Richard. Maar als lid van de 'communauté des béatitudes' (gemeenschap van de zaligspreking) helpt hij graag zijn medemensen. De gemeenschap leeft naar het voorbeeld van de eerste Christenen: biddend, in gemeenschap van goederen en getuigend van Jezus. Zijn jeep volgestouwd met alle nodige apparaten trekt hij dan ook door heel Congo om zoveel mogelijk mensen te behandelen. Gemiddeld voert de dokter zo'n 20 tot 30 operaties uit per dag. Dokter Richard is één van de vier oogartsen in heel Congo die ook kinderen mag opereren met oogproblemen. Dokter Richard is dienst van hulporganisatie Light for the World.

 

Help blinden weer zien in Congo!

Doneer