EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Prostitutie in Griekenland

Gevluchte vrouwen in de prostitutie

Vrouwen en meisjes belanden hierin door de aanhoudende vluchtelingencrisis en gebrek aan geld. Het Greenlight-project van het Leger des Heils wil hen voor pooiers beschermen. 

Afgerond

Pooiers zien hun kans schoon 

Aan de vluchtelingenstroom lijkt geen einde te komen. De beelden blijven schrijnend om te zien. Hele gezinnen slapen in een simpel tentje en elke dag hopen ze dat ze hun reis kunnen hervatten. Kinderen die met hun voetjes in de modder staan en 's nachts geen waterdicht dak boven hun hoofd hebben. En dan is er nu een nieuw schokkend probleem dat lastig op beeld vast te leggen is. Veelal jonge vrouwen die gevlucht zijn uit hun land komen in de prostitutie terecht. De reden daarvoor is helaas vaak grote geldnood.

Het Leger des Heils is al actief in Griekenland met het bieden van hulp en zij hebben een nieuw project in het leven geroepen voor deze meisjes. Het zogenaamde Greenlight-project. De organisatie wil er alles aan doen om prostitutie te voorkomen en tegen te gaan doormiddel van opvang-programma's, onderduikadressen en trainingen voor de vrouwen om hun zelfwaarde te verbeteren. 

Leger des Heils in actie op Griekenland

Het project: Greenlight

Het Greenlight-project is vanuit noodzaak opgestart door het Leger des Heils om iets te doen aan het prostitutieprobleem onder vluchtelingen. Het doel is om de meisjes en jonge vrouwen op te vangen die in dit circuit terecht zijn gekomen en hen uit de handen van pooiers te houden. Dit is mogelijk door opvang-programma's, onderduikadressen en trainingen voor de vrouwen om hun zelfwaarde te verbeteren.

Uw steun is  concreet nodig om een opvang te realiseren voor vijftig tot honderd meisjes. Daar kan met hen gewerkt worden aan zelfrespect doormiddel van praatgroepen. Daarnaast is er is medische begeleiding en wordt alles in het werk gesteld om familie te zoeken, zodat de meisjes herenigd kunnen worden met hun dierbaren.  

Vluchtelingenproblematiek in het nieuws 

Nu Macedonië haar grenzen heeft gesloten is de Balkan-route voor veel vluchtelingen onbereikbaar geworden. Zij zitten vast en hun doorreis kan niet beginnen. Het aantal vluchtelingen in Griekenland loopt om deze reden hard op. Volgens de Griekse regering zijn er op dit moment 44 duizend asielzoekers in het land, terwijl ze zeggen maar 31 duizend mensen op te kunnen vangen.

Inmiddels staan bij de Grieks-Macedonische grens ruim 14 duizend asielzoekers met hun tentjes in de modder. Het regent veel en de tentjes zijn vaak drijfnat van binnen. De humanitaire situatie wordt met de dag slechter en mensen hoesten en krijgen griep.

Het Leger des Heils 

Het Leger des Heils is op verschillende manieren actief in Griekenland naast het Greenlight-project. Samen met andere hulporganisaties proberen zij in samenwerking met de Griekse overheid de situatie rondom de vluchtelingenstroom daar in beeld te brengen en aan te pakken.

Door een enorme opslagruimte kunnen eten, drinken en kleding worden uitgedeeld. Ze willen in Athene blijvend een tweedehandswinkel opzetten, waar ook de lokale arme bevolking gebruik van kan maken.

Brood Klaar Maken

Daarnaast heeft het Leger des Heils een dagcentrum kunnen starten waar moeders de mogelijkheid hebben zichzelf en hun baby's te verzorgen. En er staan computers zodat er contact gelegd kan worden met familie en men informatie kan zoeken over asielaanvragen en hun reis.Medewerkers van het Leger des Heils gaan op pleinen staan in Athene om nieuwe vluchtelingen mee te nemen naar de dagopvang en ze te informeren over de mogelijkheden rondom doorreizen en het aanvragen van asiel.

Meer EO Metterdaad-projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten