EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Weer naar school

Help Filipijnse straatkinderen

EO Metterdaad helpt straatkinderen op de Filipijnen weer naar school!

Afgerond

Filipijnse kinderen staren voor zich uit

Filipijnen afl. 1

In de drukke stad Cebu ontmoet Anne-Mar de 11-jarige Judelyn. Ze klampt zich vast aan iedere wachtende auto: "Heeft u misschien een peso?"

Hulpverleenster kijkt naar beneden

Filipijnen afl. 2

Anne-Mar loopt op de Chinese begraafplaats in Cebu. Ze bezoekt John Anthony, hij woont er met tientallen gezinnen tussen graftombes.

Hulpverleners in Filipijnse sloppenwijken

Filipijnen afl. 3

De smalle latjes lijken het bijna te begeven onder het gewicht van de cameraploeg. Als we vallen, vallen ze in het stinkende water onder ons.

Help Filipijnse kinderen weer naar school


In de arme wijken van Cebu City op de Filippijnen is het aantal voortijdig schoolverlaters alarmerend hoog. Operatie Mobilisatie is met veel van deze straatkinderen in contact gekomen na een bezoek van het schip MV Doulos in 2001. Vanuit het contact via bijbelstudies ontstonden initatieven om de kinderen weer terug naar school te krijgen. Omdat slechts weinigen de middelbare school afmaakten (vanwege problemen met criminaliteit, drugs, tienerzwangerschappen en kinderarbeid), werd in 2008 begonnen met ALS (Alternative Learning System). 

Bekijk afleveringen

Oude en nieuwe situatie

Lachende Filipijnse kinderen

Oude situatie

  • Schoolverlaat enorm groot probleem
  • Kinderarbeid, criminaliteit, drugs, tienerzwangerschappen
  • Straatkinderen en moeilijke thuissituaties
Anne-Mar met Filipijnse man

Nieuwe situatie

  • Intensieve begeleiding in school en life skills (huishoudkunde, timmeren, educatieve schoolreisjes etc.)
  • Discipelschap (huisbezoeken, gesprekken)
  • Eerste leerlingen hebben toelatingsexamens en beroepstrainingen al gehaald! 

Wat is er gaande in Cebu (Filipijnen)?

In de arme wijken van Cebu City op de Filippijnen is het aantal voortijdig schoolverlaters alarmerend hoog. Operatie Mobilisatie is met veel van deze straatkinderen in contact gekomen na een bezoek van het schip MV Doulos in 2001. Vanuit het contact via bijbelstudies ontstonden initatieven om de kinderen weer terug naar school te krijgen.

Alternative Learning System
Omdat slechts weinigen de middelbare school afmaakten (vanwege problemen met criminaliteit, drugs, tienerzwangerschappen en kinderarbeid), werd in 2008 begonnen met ALS (Alternative Learning System). Dit overheidstraject bleek echter onvoldoende toegespitst op de tieners die op straat leven of moeilijke thuissituaties hebben. 

Operatie Mobilisatie begeleidt jeugd!

Om de jeugd te helpen is er - naast het ALS-traject - bijzonder intensieve begeleiding nodig. In 2010 is Operatie Mobilisatie daarom begonnen met het Path of Life Ministries programma. Hierin zijn naast regulier onderwijs ook life skills (huishoudkunde, timmeren, educatieve schoolreisjes, e.d.) en discipleship (retreats, huisbezoeken, e.d.) opgenomen.

Eerste geslaagden!
Inmiddels hebben de eerste leerlingen in dit programma hun toelatingsexamen voor college gehaald of een beroepstraining afgesloten. De aanvraag betreft met name de kosten om extra personeel aan te trekken die essentieel is voor verdere outreach in de sloppenwijken en begeleiding.

 

Persoonlijk verhaal: Gary

Gary

De planken schudden en kraken. De smalle latjes lijken het bijna tebegeven. Als we vallen, vallen we in het stinkende water onder ons. Duizenden mensen hebben hierin hun behoefte gedaan en hun   afval gegooid. Anne-Mar Zwart gruwt bij de gedachte om daarin terecht te komen. Maar ze zet door, en schuifelt over de wankele, houten planken naar het huis van Gary. Hij woont in een paalwoning in een sloppenwijk van de Filipijnse stad Cebu. Het is het thuis van de Bajaugemeenschap. Een van de armste bevolkingsgroepen van de stad.

Ze hebben nauwelijks een inkomen want met vissen verdienen ze te weinig. Ook met het duiken naar parels is bijna niets te verdienen en bovendien is het levensgevaarlijk. Daarom wil Gary een ander vak leren. Maar komt hij ooit weg uit deze uitzichtloze omgeving?

 

Andere EO Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Steun soortgelijke projecten

Lees meer