EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Afgerond

Hulp van ZOA op Sri Lanka

Sri Lanka was van 1983 tot 2009 verwikkeld in een wrede burgeroorlog tussen de Singalezen en de Tamils. Sinds 1995 helpt ZOA op dit eiland om de ontheemden en slachtoffers te helpen. Nu er een einde is gekomen aan de oorlog, werkt ZOA aan het herstel van het land op zowel economisch als sociaal vlak.

Vissers en hun woekerlening

Na de oorlog keerden veel Tamils berooid terug naar hun vroegere woonplaats. De bewoners van de kustgebieden wilden weer starten met visserij, maar er was geen geld om materiaal te kopen.

Slimme handelaren (middlemen) wisten daar wel een oplossing voor. Ze leenden de straatarme vissers een bedrag voor het kopen van een boot en visnetten, met een torenhoge rente en de eis dat alle vis aan hen verkocht zou worden. Deze middlemen bepaalden vervolgens de, schandalig lage, prijs van de vis. Zo zijn de middlemen verzekerd van een constante aanvoer van goedkope vis, want de vissers hebben geen enkele kans om ooit de lening af te betalen.

ZOA wil de vissers helpen om weer financieel onafhankelijk te worden. De organisatie heeft gelobbyd bij de bank om te voorzien in een lening met een lage rente. De vissers kunnen nu bij de bank een nieuwe lening afsluiten en in één keer hun schuld afbetalen. Ze zijn daarna vrij om de vis op de markt voor een hogere prijs te verkopen en kunnen daadwerkelijk hun lening afbetalen.

Ongeveer 20% van de vissers is inmiddels in dit programma ingestapt en de eerste vissers zijn daadwerkelijk schuldenvrij! Het doel is om alle vissers uit de schulden te halen en te houden! En dat moet kunnen als het potentieel van deze sector wordt benut. ZOA is daarom gestart met de Fair, Fresh en Frozen groep. Ze willen hiermee een extra slag maken in de kwaliteit van de vis die door de visser aan coöperaties wordt geleverd, en met name van de verwerking en het vervoer. Als de vis beter bewaard wordt, dan kan het verder getransporteerd worden naar Colombo of zelfs de internationale markt. Daar zijn de prijzen hoger en krijgen de vissers dus een hoger inkomen.

Vissers in Sri Lanka

Vrede en verzoening

Onder het motto ‘fulfilling the mandate of the Prince of Peace’ traint ZOA 100 voorgangers uit de Tamil gemeenschap in de Bijbelse boodschap van verzoening. In de jaren van oorlog zijn veel kleine evangelische kerkjes ontstaan waarvan de voorgangers vaak geen goede theologische opleiding hebben genoten. Door de directe noden van de gemeenteleden zijn de kerkjes vaak erg naar binnen gericht, terwijl juist zij van groot belang kunnen zijn in het brengen van blijvende vrede op Sri Lanka.

Allereerst leren de voorgangers zelf wat Jezus bedoelt met vergeving, je naaste en je vijand liefhebben. Vaak worstelen zij ook zelf met woede en haatgevoelens richting de mensen die hen of hun geliefden kwaad hebben gedaan. Daarnaast krijgen ze les over hoe ze dit op hun gemeenteleden kunnen overbrengen via een alpha-cursus achtig trainingsprogramma. 

Kerkdienst

Women in governance

Tijdens de jaren van oorlog was er van ‘good governance’ weinig sprake. Nu moet het land verder herstellen dat betekent ook een representatieve volksvertegenwoordiging in de politiek. Dit jaar worden er voor het eerst sinds de oorlog weer lokale verkiezingen gehouden en dat brengt nieuwe kansen met zich mee voor vrouwen met politieke ambities.

Na de oorlog zijn veel vrouwen verantwoordelijk geworden voor de kostwinning, omdat hun man is gedood of leidt aan PTSS. ZOA heeft veel geïnvesteerd in vrouwenzelfhelpgroepen om hen te helpen bij het opzetten van bedrijven, iets wat voorheen cultureel niet geaccepteerd was. De ontwikkeling die deze vrouwen persoonlijk hebben doorgemaakt wordt door sommige mannen ook als een bedreiging ervaren. Maar de vrouwen willen door met het strijden voor labour-rights en vinden dat zij, als 50% van de bevolking, ook een stem moeten hebben in de politiek.

Vanuit de nationale overheid wordt de participatie van vrouwen gestimuleerd. Tot nu toe zijn de enige vrouwen in de politiek afkomstig uit politieke families of erg rijk. Het is nog niet eerder gebeurd dat arme vrouwen, uit het ‘normale’ volk meededen aan de verkiezingen. En daar komt nu verandering in.

ZOA heeft een aantal vrouwen samengebracht. Een aantal van hen wil echt deelnemen aan de verkiezingen en is nu bezig met een plek veroveren op de lijst van verschillende politieke partijen. Een ander deel van de groep heeft besloten om niet deel te nemen en onafhankelijk te blijven. Zo kunnen ze elkaar blijven ondersteunen en hopen ze te voorkomen dat politieke verschillen de groep uiteen drijft. De belangrijkste punten die de vrouwen willen verbeteren zijn: corruptie en accountability.

Vrouwen in de politiek

Melkveehouderij in de lift

Voor de oorlog was Sri Lanka een melk-exporterend land, maar hier is weinig meer van over. De boeren laten hun koeien overdag vrij grazen op voedselarme gronden en krijgen aan het van de dag gemiddeld een halve liter melk. Dit is niet eens genoeg voor de dagelijkse consumptie van het eigen gezin.

ZOA heeft de afgelopen 3 jaar hard gewerkt om de boeren te helpen bij het verhogen van de productie. De boeren leren zelf hoogwaardige voedselgewassen te verbouwen en in te kuilen, waardoor de koeien ook in het droge seizoen goede kwaliteit voedsel krijgen. Om het koeienras te verbeteren wordt sperma van Europese stieren ingevlogen en via kunstmatige inseminatie worden de lokale koeien bevrucht. Deze cross-breeds kunnen, met de hoge kwaliteit voedsel, rond de 8 tot zelfs 15 liter per dag geven. Nu hebben de boeren melk over voor de verkoop.

ZOA is gestart met 100 boeren, 50 Tamils en 50 Singalezen. In elk dorp is nu een melk coöperatie die de melk verzamelt en in bulk verkoopt aan de tussenhandelaar. De coöperatie staat steviger in hun schoenen om te onderhandelen over de prijs. De komende jaren wil ZOA dit project verder uitbreiden naar de andere boeren in de omgeving.

Melkveehouderij in Sri Lanka

Help ZOA in Sri Lanka

Doneer