EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Straatmeisjes Nicaragua

Maatschappelijke en sociale problemen van binnen uit oplossen!

Zorg ervoor dat deze maatschappelijke en sociale problemen opgelost kunnen worden. Geef nu voor Project Rachab!

Afgerond

Help de vrouwen van de toekomst!

Het project speelt zich af in twee wijken aan weerskanten van een groot riool-afvoerkanaal in de stad Managua, de hoofdstad van Nicaragua, waar de plaatselijke gemeente "la Luz que Resplandece" (Het licht dat in de duisternis straalt) van de Iglesia Reformada actief is. De samenleving kent veel maatschappelijke en sociale problemen (armoede, werkeloosheid, lage opleiding, straatgeweld door jeugdbendes, drugshandel, gebroken gezinnen en tienerzwangerschappen) Deze complexe situatie kan alleen van binnenuit, door de mensen zelf - gesteund door maatschappelijk betrokken kerken en organisaties - veranderd worden.

Achtergrond

In eerste instantie was de kerk gericht op de aanpak van jeugdbendes, die veel onrust en gevaar teweeg brachten in de wijk. Toen het werk onder de jeugdbendes zijn vruchten afwierp kamen de vriendinnen van…. de straatmeiden zelf met een verzoek om hulp. Zij wilden veranderen! En wisten dat ze God en de kerk nodig hadden. In samenwerking met  de nederlandse Stg. Vrienden voor Nicaragua, werd project Rachab gelanceerd. De grootste aandacht binnen dit project gaat naar de moeders, de opvoeding en de versteviging van gezinnen en de gezinseconomie. De bijbelse Rachab staat model: ze komt de geschiedenis van Israël binnen als prostituee en werd een moeder in Israël.

Waarom?

Rachab Project Ana Met Nieuwe Energie

EFFECT VAN DIT PROJECT

Jonge tienermoeders worden geholpen met onderdak, bevalling en later de opvoeding van hun kind. Bovendien wordt er - vaak door middel van het verstrekken van een micro-krediet ingezet op de start van een eigen handeltje. De kerk vraagt hiervoor een laag bedrag aan rente, in tegenstelling tot de woekeraars. Zo ook voor Ana (zie foto's). Als 14-jarige stond ze zwanger op de stoep. Project Rachab bewerkt dat de meiden zelfverzekerder en stabieler worden. Bij probleem-gevallen bij meisjes/dochters neemt het Rachab programma een deel van de opvoedingstaken tijdelijk over.
De ondersteuning neemt de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers niet weg, integendeel, stimuleert en versterkt deze. Op het moment dat vrouwen/moeders het af laten weten, kunnen andere moeders tijdelijk de zorg op zich nemen, maar als een gezin als geheel afhaakt, gaan deelnemers uit het programma.

UW BIJDRAGE

Hulp aan de enkeling, gegeven vanuit de Liefde van het Evangelie, doet wonderen en bewerkt verandering van levens en gezinnen.  Voor het geven van vakopleidingen, diaconale uitgaven, geestelijke vorming en therapeutische activiteiten wordt de financiële bijdrage van EO Metterdaad gevraagd.

Andere Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Geef nu voor straatmeisjes in Nicaragua

Doneer direct