EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Stripboek voor India

Analfabetisme maakt Bijbel onbereikbaar

Wycliffe Nederland wil de verhalen van Jezus laten leven voor twee Indiase bevolkingsgroepen. De stripboeken worden vertaald en gedrukt en verspreid door lokale kerken. 

Afgerond

Bijbelkennis voor Indiase bevolking

India is een immens groot land met een grote diversiteit aan talen. Een groot deel van de Indiase bevolking, met name vrouwen, kan niet lezen of schrijven. Wycliffe Nederland wil voor twee nieuwe bevolkingsgroepen, de Hill Madia en de Adilabad Gondi in India op een laagdrempelige manier de verhalen van Jezus laten leven. Dit kan door het Jezus Messias stripboek van Willem de Vink, dat doormiddel van beeldtaal het Evangelie verspreidt

De lokale kerken in het gebied zijn capabel om het stripboek te vertalen, te drukken en te verspreiden, maar financiële middelen om dit te doen ontbreken helaas. U kunt hen steunen, zodat straks de Hill Madia en de Adilabad Gondi kennis over de Bijbel krijgen in hun eigen taal. In Noord-India wordt er al gewerkt met het stripboek en hebben zij de allerarmsten kunnen bereiken. Door de belangstelling zijn zelfs huiskerken ontstaan.

Lopende projecten Afgeronde projecten