EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Gevangen in Tanzania

Gevangenenzorg door Dorcas 

Aandacht voor toekomstgerichte activiteiten binnen de gevangenis en zorg na gevangenschap.

Afgerond

In de gevangenis

'Ik ben vrij in Jezus Christus', vertelt 'mister Bishop', een gevangene in Tanzania die veroordeeld is tot dertig jaar gevangenisstraf. Bekijk zijn verhaal.

In de vrouwengevangenis

Dorcas zorgt voor levensverbetering in de vrouwengevangenis door het geven van voorlichting en vaktraining. Vrouwen worden voorbereid op een leven buiten de gevangenis.

Hulp van Dorcas

Hoog bezoek komt langs om te vieren dat Dorcas vele noodzakelijke goederen doneert. Ze zien gelijk de projecten om gevangenen klaar te stomen voor een leven buiten de gevangenis.

Gevangenenzorg in Tanzania geeft hoop op een betere toekomst

“Ik ben vrij in Jezus Christus”, vertelt ‘mister Bishop’, een gevangene in Tanzania die veroordeeld is tot dertig jaar gevangenisstraf. EO Metterdaad is deze maand in dit land bij de grootste gevangenis: Karanga Prison. We krijgen de unieke kans om als eerste achter de gesloten deuren van deze gevangenis te filmen. 

Waar de gevangenen eerst hun antwoorden voorlezen van een papier, laten ze na een tijdje de vooraf bedachte antwoorden los en vertellen ze, ondanks de vele bewakers die nauwlettend meeluisteren, hun verhaal.

Er zijn honderden gevangenen die hun veroordeling willen aanvechten. Velen zitten vast zonder rechtszaak of overtuigend bewijs. Dorcas helpt hen daarbij en zorgt voor toekomstgerichte activiteiten binnen de gevangenis. Ook buiten de gevangenis gaat de zorg voor de mensen door. Helpt u mee de mensen in gevangenschap weer toekomstperspectief te geven?

Met uw gift worden basisbehoeften als zeep en tandpasta gekocht en (vak)trainingen betaald. Ook ontfermt Dorcas zich over de achtergebleven families.

Gevangenenzorg Zorg voor vrouwen 'Mr. Bishop' Doneer
Bedankt header gevangenenzorg Tanzania.jpg

De gevangenissen in Tanzania zitten vol

Tanzania heeft een bevolking van 52 miljoen miljoen mensen, samengesteld uit verschillende stammen en religieuze groeperingen. Zeven op de tien Tanzanianen leven onder de armoedegrens van € 1 per dag. Om te overleven kiezen sommige Tanzanianen voor criminaliteit.
De gevangenissen in Tanzania zitten daarom vol. Volgens de laatste telling zijn er ongeveer 350.000 gevangenen, waarvan bijna een derde deel vastzit in voorarrest, soms weken of maandenlang. Dat betekent dat zij achter de tralies zitten zonder dat de aanklacht tegen hen is onderzocht of hun straf is bewezen. Tanzania telt 122 gevangenissen. Eén van de grootste en beste daarvan is Karanga Prison.

Criminaliteit in Tanzania

Misdaad in Tanzania is al lang een groot probleem, vooral in de grote steden met een grote bevolking. De belangrijkste misdrijven zijn:
- Gender-geweld
- Seksueel geweld Cybercriminaliteit 
- Explosieven (Bommen) Mensenhandel 
- Strafbare feiten 
- Misdrijven tegen persoon Strafbare feiten tegen openbare rust (corruptie, stroperij)

Problemen in de gevangenis

Basis voorzieningen ontbreken vaak, zoals matras, lakens en dekens en spullen voor persoonlijke verzorging. Door matige hygiënische omstandigheden en overbezetting in de gevangenissen worden mensen vaak ziek. Veel voorkomende ziekten zijn tbc, huidaandoeningen, diarree, allergieën en infecties. Overbezetting en lange wachttijden voor een proces leiden tot stress en depressiviteit bij de mensen die in de gevangenis zitten. Toegang tot hulp bij een (rechtvaardig) proces is lastig. Er zijn weinig advocaten en hun hulp is vaak veel te duur voor de meeste mensen. Mr. Bishop, één van de gevangenen, is een voorbeeld daarvan.  

Hulp van Dorcas

Dorcas zorgt voor toekomstgerichte activiteiten binnen de gevangenis en ook buiten de gevangenis gaat de zorg voor de mensen door.

Geef voor levensverbetering in de gevangenis

Doneer