EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Terug naar thuisland Burundi

40.000 vluchtelingen gaan terug.

ZOA helpt vluchtelingen een goed bestaan op te bouwen in hun oude thuisland. Helpt u mee?

Afgerond

Hutten en mensen in Burundi van bovenaf

Burundi afl. 1

Als jonge jongen moet Shadrak met zijn familie vluchten voor het oorlogsgeweld. 13 jaar lang leeft Shadrak in vluchtelingenkamp Mtabila.

Burundese vrouw staat voor haar woonplaats

Burundi afl. 2

Dissa verbleef 37 jaar in een vluchtelingenkamp. Toen ze naar haar geboortegrond in Burundi terug wilde, was haar oude land bezet.

Burundese bouwvakkers in een houtzagerij

Burundi afl. 3

Jean Baptiste wordt geboren in Rwanda, omdat zijn ouders Burundi ontvlucht waren. Maar als hij 10 jaar is breekt ook in Rwanda de oorlog uit.

Retour naar Burundi


Vanaf de jaren zeventig woedde in Burundi, net als in Rwanda, een verschrikkelijke burgeroorlog. Veel Burundesen zijn voor het geweld gevlucht naar buurland Tanzania, waar ze soms tientallen jaren in vluchtelingenkampen moesten verblijven.

Nu de oorlog eindelijk voorbij lijkt worden de kampen gesloten. Mtabila is een van de laatst overgebleven kampen, waar nog zo'n 40.000 mensen verblijven. Dit kamp moet eind van dit jaar leeg zijn, en al deze mensen zullen dus terugkeren naar hun thuisland. Maar, terugkeer is niet eenvoudig. Hulporganisatie ZOA begeleidt en helpt deze groep mensen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Burundi.

Bekijk afleveringen

Oude en nieuwe situatie

Verkeer in Burundi

Oude situatie

  • 40.000 vluchtelingen
  • Vluchtelingenkampen in Tanzania
  • Binnen enkele maanden terug naar Burundi
Burundese man bewerkt hout

Nieuwe situatie

  • Opzetten van landbouwprogramma's
  • Beroepsopleidingen: autotechniek, houtbewerking en naaien
  • Voedselzekerheid creëren

Opbrengst voor dit project: € 114.491,45

Wat steunen wij?
Het project van ZOA is gericht op Burundese vluchtelingen, die vanuit Tanzania terugkomen naar hun thuisland. Zij worden geholpen met het opzetten van landbouwprogramma's en beroepsopleidingen. Specifiek gericht op - door Miparec - geselecteerde niet-opgeleide en kwetsbare Burundese terugkomers.

Wat doen we met uw geld?
Voedselveiligheid heeft de hoogste prioriteit en daarom wordt er alles aan gedaan om de landbouw op een hoger plan te krijgen (voorzien in mest en zaden, aanleren van nieuwe technieken). Het opzetten van beroepsopleidingen (autotechniek, houtbewerking en naaien) is zeer noodzakelijk, omdat de overheid hier nauwelijks visie voor heeft.

 

Persoonlijk verhaal: Shadrak

James

Shadrak wordt in 1982 in Burundi geboren en als jonge jongen moet hij met zijn familie vluchten voor het oorlogsgeweld. Dertien jaar lang leeft Shadrak in vluchtelingenkamp Mtabila. Hij wordt er verliefd, trouwt er en krijgt er drie kinderen. Vier jaar geleden is Shadrak met zijn jonge gezin teruggekeerd naar zijn geboortegrond.

Mensen zijn bang dat er nog steeds oorlogsdreiging is, en vrezen dat ze hun huis en land voorgoed kwijt zijn. Toch zullen deze mensen ook terug moeten keren naar hun thuisland. En net als Shadrak hulp nodig hebben bij het opbouwen van een goed bestaan.

Andere EO-Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Steun soortgelijke projecten

Lees meer