EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Trainingen in Mozambique

Geloof is breed aanwezig maar niet diepgaand

Vrijwilligers worden getraind middels seminars en zij gaan de dorpsgemeenschappen in om kerkleiders te trainen.

Afgerond

Het christelijk geloof breed aanwezig in Mozambique, maar niet diepgaand. De vorming en toerusting van kerkleiders is in het verleden gehinderd door kolonialisme, door het communisme  en een periode van burgeroorlog.

De huidige regering staat open voor de rol van de kerk in de samenleving. In het Noorden van het land rukt de islam op. Onder de hele bevolking zijn invloeden zichtbaar vanuit het traditionele Afrikaanse geloof (o.a. hekserij)

 

Hoe en wat?

HET PROJECT

Foto 2Het project wordt uitgevoerd in het Milange district in Mozambique. Een door armoede geteisterd gebied, grenzend aan het zuiden van Malawi. Het gebied heeft 600.000 bewoners, waarvan 90% op het platteland woont, onder primitieve omstandigheden.

ESPANOR werkt samen met meer dan 30 kerkgenootschappen en is in 2010 gestart met een vormings-en toerustingsprogramma volgens de methode van theologisch afstandsonderwijs. Trainers/vrijwilligers worden getraind middels seminars en zij gaan de dorpsgemeenschappen/regio's in om kerkleiders te trainen. 

UW BIJDRAGE

Doelstelling voor 2016: trainen van 175 kerkleiders op 35 trainingslocaties, door 50 vrijwilligers.

Voor het organiseren van de seminars, het verstrekken van materialen en het organiseren van veldbezoeken wordt onze financiële steun gevraagd.

ESPANOR kent een holistische benadering. In al haar activiteiten gaan  woordverkondiging en daadverkondiging hand in hand.

Foto 1

 

 

 

 

 

Andere EO Metterdaad-projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten