EO Metterdaad Navigatie overslaan Menu

Israel Verzoening

Joden en Palestijnen bij elkaar 

Messiasbelijdende Joden en Palestijnse Christenen kennen elkaar vaak niet en zien elkaar als vijand. Maar beide groepen lijden onder discriminatie en uitsluiting. Jezus is hun binnende factor en kan hun bij elkaar brengen.

Afgerond

Israel interview

Sjaan Schaap is in gesprek met Andries Knevel over de mogelijkheid tot verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen in Israel.

Israel

Arab Vision wil graag een documentaire maken over het verzoeningswerk van Musahala, een organisatie die uit is op contact en verzoening tussen messias belijdende joden en Palestijnse christenen. Beide groepen hebben zwaar te lijden onder discriminatie en druk, maar ook tussen hen is een grote kloof die na de recente oorlog van 2014 alleen maar is verslechterd.  De ene groep is Arabisch, de andere Joods. Deze groepen zien elkaar als vanzelf als vijand. Maar hoe is dat als je wel beide volgeling van Jezus wilt zijn?

Arab Vision wil deze groepen graag samen brengen en daarvoor het werk van Musahala in beeld brengen en dan mho de Arabische/Joodse  wereld. In deze docu komen verschillende mensen aan het woord over bijbelse verzoening en hoe je daar mee om kan gaan in dit conflict.

Naast de docu wordt er via Youtube/fb en internet een campagne opgestart om zo een open gesprek op gang te brengen.

Oude Situatie en Nieuwe situatie

Oude Situatie Israel

Oude Situatie

Vooroordelen hebben zonder elkaar te kennen. Messiasbelijdende Joden en Palestijnse christenen komen elkaar niet gemakkelijk tegen. Toch hebben ze veel gemeen, Het zijn  minderheden in hun gebieden, ze lijden onder de gevolgen van oorlog en geweld én ze willen Jezus volgen.

Nieuwe Situatie Israel

Nieuwe situatie

Arab Vision maakt in samenwerking met Musahala een documentaire  serie over Verzoening. Arab Vision heeft veel ervaring met TV maken en Musahala met het in contact brengen van Joden en Palestijnen. In de documentaire komen de verschillende partijen aan het woord en duidelijk wordt dat ze veel gemeen hebben en dat er mogelijkheid tot verzoening is. Kijkers kunnen reageren en er is ook een online campagne omheen. 

Waar gaat het geld naar toe?

Van uw giften wordt een documentaire gemaakt die in diverse landen vertoond zal worden. In heel de Arabische wereld is behoefte aan vrede en verzoening. 

Persoonlijk verhaal

Mushala organiseert woestijnkamen waar Palestijnse jongeren en jonge Messiasbelijdende Joden voor

Jongens

uitgenodigd worden. Op neutraal terrein ontmoeten zij elkaar , gaan in gesprek en leren met andere ogen kijken naar het al zo lang voortdurende conflict.

Zo kwamen Ahmed en Joshua elkaar tegen. A

hmed woonde achter de muur in Bethlehem, Joshua was daar soldaat geweest. Wat een kloof. Beide jongens leden onder het geweld en de uitzichtsloze situatie. Ze raakten met elkaar in gesrek en konden hun pijn en frustratie delen.  Zo komt er ruimte voor verzoening en vrede.

Andere EO-Metterdaad projecten

Lopende projecten Afgeronde projecten

Steun soortgelijke projecten

Meer zendingswerk